Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

GDPR Marathon marathon


Din integritet är viktigt för oss. Nedan kan du ta del av hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med motionsloppet Marathon marathon.

Personuppgiftsansvarig: AF Bostäder

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

1. För att hantera ditt deltagande i loppet

Personuppgifter behandlas för att kunna:

 • Bekräfta din anmälan
 • Leverera tävlingsinformation
 • Kunna producera trycksaker såsom nummerlapp
 • Kommunicera med dig före, under och efter deltagandet

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Epostadress
 • Gatuadress

Alla personuppgifter vi behandlar är uppgifter som kommer direkt från dig.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt, företagets och ditt intresse av att vi kan ge företaget rätt uppgifter så att de kan ge dig den service ditt deltagande innefattar.

Lagring och gallring: Personuppgifterna behandlas för ovan ändamål upp till en månad efter genomfört evenemang. Därefter raderas uppgifterna.

2. För att hantera kundtjänstärenden

 • Kommunicera med kunden och besvara frågor som inkommer via telefon eller andra kanaler (t.ex. sociala medier)
 • Kunna göra en identifikation
 • Utreda frågor

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Gatuadress

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden

Lagring och gallring: Uppgifter lämnade vid kontakt med arrangörerna sparas i maximalt en månad oavsett hur kontakten skett.

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella.

Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

 • Du rätt att skriftligen begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Skicka din begäran om registerutdrag till info@afbostader.se.
 • Du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga.
 • Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

Senast uppdaterad 22 augusti, 2019