Andrahand


Som hyresgäst hos AF Bostäder har du möjlighet att hyra ut din bostad i andrahand till en annan lundastudent. 

Villkor för andrahand

  • Du har en godkänd dispensansökan.
  • Du bor utanför pendlingsavstånd, dvs. Skåne, under uthyrningsperioden.
  • Du återupptar studierna vid Lunds universitet efter uthyrningsperiodens slut. 
  • Din andrahandshyresgäst står i vår bostadskö och uppfyller våra studie- och medlemskrav. 

Ansök om andrahand

Hyresgäster hos AF Bostäder kan ansöka om andrahand här. Ansökan görs minst tre veckor i förväg. 

Komplettera andrahandsansökan med intyg

Du behöver komplettera din andrahandsansökan med intyg inom 5 arbetsdagar. Så snart din andrahandsansökan är behandlad kommer du att få besked från servicecenter. Ej kompletta ansökningar avslås.

Ansvar

Kom ihåg att den som är förstahandshyresgäst ansvarar alltid ensam för såväl hyresinbetalningar som för nyttjandet av bostaden. Samtliga avtalsvillkor i hyresavtalet mellan dig och AF Bostäder gäller under hela hyrestiden, oavsett eventuellt andrahandsavtal.

Det är ditt ansvar att andrahandshyresgästen flyttar ut vid andrahandsavtalets utgång, även om du inte omedelbart behöver din bostad när andrahandsavtalet upphör.

Vid eventuella förändringar i hyresförhållandet mellan dig och din andrahandshyresgäst måste AF Bostäders servicecenter meddelas innan förändringen träder i kraft

Som förstahandshyresgäst är du skyldig att informera din hyresgäst om vilka avtalsvillkor som gäller, praktiska anvisningar finns här.

Olovlig andrahandsuthyrning

Observera att en andrahandsuthyrning alltid kräver tillstånd från AF Bostäder. En hyresgäst som olovligt hyr ut sin bostad i andrahand blir avregistrerad från AF Bostäders bostadskö och kön spärras för ny ansökan. Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till uppsägning.

En person som utan tillstånd från AF Bostäder hyr en bostad i andrahand blir avregistrerad från bostadskön, men har möjlighet att göra en ny bostadsansökan.


Senast uppdaterad 17 juli, 2018