Andrahand


Som hyresgäst hos AF Bostäder kan du få hyra ut din bostad i andrahand under förutsättning att våra krav uppfylls. 

Följande krävs vid andrahandsuthyrning. 

  • Du har en godkänd dispensansökan.
  • Du har ett aktuellt hyresavtal. 
  • Du bor utanför pendlingsavstånd, dvs. Skåne, under uthyrningsperioden.
  • Du återupptar studierna vid Lunds Universitet efter uthyrningsperiodens slut. 
  • Din andrahandshyresgäst står i vår bostadskö. 

Ansökan görs minst tre veckor i förväg av dig som är hyresgäst på dina sidor

Ansvar

Kom ihåg att den som är förstahandshyresgäst ansvarar alltid ensam för såväl hyresinbetalningar som för nyttjandet av bostaden. Samtliga avtalsvillkor i hyresavtalet mellan dig och AF Bostäder gäller under hela hyrestiden, oavsett eventuellt andrahandsavtal.

Det är ditt ansvar att andrahandshyresgästen flyttar ut vid andrahandsavtalets utgång, även om du inte omedelbart behöver din bostad när andrahandsavtalet upphör.

Vid eventuella förändringar i hyresförhållandet mellan dig och din andrahandshyresgäst måste AF Bostäders servicecenter meddelas innan förändringen träder i kraft

Som förstahandshyresgäst är du skyldig att informera din hyresgäst om vilka kontraktsvillkor som gäller, praktiska anvisningar finns här.

Intyg

Andrahandshyresgästen ska uppfylla våra studie- och medlemskrav vid ansökningstillfället. När du har gjort din ansökan online, komplettera med följande intyg för andrahandshyresgästen:

  • Antagningsbesked/registreringsintyg från Lunds universitet för uthyrningsperioden.
  • Kopia av studentkort som styrker medlemskap i en studentnation som i sin tur är medlem i Akademiska Föreningen.

Är din andrahandshyresgäst novisch, räcker det med antagningsbesked från Lunds universitet. 

Intygen ska skickas inom 5 dagar via e-post till servicecenter via info@afbostader.se

Så snart din andrahandsansökan är behandlad kommer du att få besked från oss. Ej kompletta ansökningar avslås.

Olovlig andrahandsuthyrning

Observera att en andrahandsuthyrning alltid kräver tillstånd från AF Bostäder. En hyresgäst som olovligt hyr ut sin bostad i andrahand blir avregistrerad från AF Bostäders bostadskö och kön spärras för ny ansökan. Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till uppsägning.

En person som utan tillstånd från AF Bostäder hyr en bostad i andrahand blir avregistrerad från bostadskön, men har möjlighet att göra en ny ansökan.


Senast uppdaterat 31 augusti, 2017