Ditt ansvar som hyresgäst är stort


Hyresgästen är enligt hyreslagen § 24 skyldig att väl vårda lägenheten med därtill hörande utrymmen. Sådana utrymmen kan vara förråd, balkong, gemensamma utrymmen såsom kök och korridor i korridorboende etc. Att vårda sin bostad betyder i klartext att städa, att vara aktsam, att inte belamra och att inte skada. Om det vid besiktning framkommer att detta inte uppfyllts blir du skyldig att ersätta alla skador och vi debiterar dig de kostnader som uppkommer i samband med återställandet.

Utrymning

Entréer, trapphus, korridorer och källargångar är utrymningsvägar. Vid brand eller olycksfall måste man kunna komma ut och fram snabbt. Därför är det inte tillåtet att ställa barnvagnar, cyklar eller andra föremål i dessa utrymmen.

Störningar

Av hänsyn till grannarna ska det vara tyst mellan 22.00-07.00. Undvik även att använda dusch och badkar mellan 23.00-06.00. Om du störs av din grannes musik eller högljudda fest, till exempel när du tentamensläser, prata först med grannen. Om det inte hjälper, kontakta alltid din bovärd under ordinarie arbetstid. Vid störningar under icke kontorstid (vardagar 16.00-07.00 och helgdagar) kontakta Securitas 046-30 74 26.

Hemförsäkring

Oavsett om du hyr korridorrum eller lägenhet bör du teckna egen hemförsäkring. AF Bostäders försäkring täcker inte skador på dina egna tillhörigheter. Det är du som kontraktsinnehavare som är ansvarig och ersättningsskyldig om det uppstår skada i bostaden genom ditt vållande, eller genom vårdslöshet eller försummelse från någon som tillhör ditt hushåll eller besöker dig (gäller även när du har tillstånd att hyra ut i andra hand).

Sätta upp anslag

Använd gärna de av AF Bostäder uppsatta anslagstavlorna för meddelanden. Det är inte tillåtet att sätta upp anslag eller skyltar på dörrar, fönster, ytterväggar eller andra platser i fastigheten.


Senast uppdaterad 21 augusti, 2018