Vad är farligt avfall?


Farligt avfall är sådant som kan vara fara för hälsa eller miljö ifall det hamnar på fel ställe. Att hantera farligt avfall kräver särskild utbildning och utrustning och den som valt att köpa hem det ansvarar också för att det lämnas in på en återvinningscentral, i en Samlare eller hos Farligt avfall-bilen. 

Vi tar emot visst farligt avfall i våra grovavfallsstationer, som elektronik, lampor/lysrör, hushållsmaskiner och batterier.

Allt annat farligt avfall måste lämnas in på ett ställe som kan hantera det. Exempel på avfall som inte kan lämnas hos oss är:

  • Målarfärg
  • Kemikalier
  • Lim
  • Rengöringsmedel
  • Hårsprayflaska
  • Nagellack

Läs mer och hitta din närmsta återvinningscentral eller samlare


Senast uppdaterat 3 juli, 2017