Matavfall och matfett


1000 bananskal blir 100 km! Ja det stämmer, på 1000 bananskal kan du faktiskt köra hela 100 km med en biogasbil. Matavfall är alltså inte vilket skräp som helst utan en resurs som kan omvandlas till biogas, ett miljövänligt och närproducerat drivmedel för bussar och bilar. 

Matavfall

Som boende hos AF Bostäder sorterar du ditt matavfall. Genom att göra biogas av matresterna bidrar vi till ett friskare och grönare samhälle med renare luft. Mer om detta kan du läsa i filerna nedan. Matavfallspåsar finns att hämta vid våra avfallsstationer. Här är några tips på vägen:

  • Vik ner kanten längst strecket på avfallspåsen, då kan du aldrig överfylla och riskera att den blir svår att bära ut. 
  • Släng allt ditt använda hushållspapper i avfallspåsen, det hjälper till att hålla den torr. 

Matfett

Matolja och fett från matlagning ska inte hällas i diskhon. Det stelnar och kan orsaka stopp både i husets avloppsledningar eller på väg till reningsverket.  Istället för att hälla i diskhon, gör så här:

  • Lite fett/olja: Använd lite hushållspapper och torka bort fettet från stekpannan. Släng pappret bland mat- eller hushållsavfallet. OBS! Gäller endast matoljor eller matfett. Förväxla ej med oljor som klassas som farligt avfall (ex. olja till diverse maskiner).
  • Större mängd fett/olja: Häll fettet i en använd brännbar förpackning (papper eller plast) och släng den bland ditt hushållsavfall. Att just denna förpackning inte återvinns innebär mindre miljöpåverkan än igensatta avloppsrör.

 


Senast uppdaterat 3 juli, 2017