Pantrör hos AF Bostäder


Tack vare pantrören ökar vi återvinningen av burkar och flaskor samt minskar sophanteringen och nedskräpningen.

I samarbete med Returpack testar vi pantrör på fyra av våra områden; Delphi, Kämnärsrätten, Vildanden och Ulrikedal. Pantrören är monterade på papperskorgarna och tanken med dem är att minska mängden returburkar som går till vanlig förbränning. Projektet heter Ge & Ta och går ut på att den som vill sätter en burk i pantröret och då har någon annan möjlighet att plocka burken där och se till att den blir återvunnen. Samarbete på hög nivå, där det finns möjlighet att både ge och ta!


Senast uppdaterat 20 januari, 2017