Pantrör hos AF Bostäder


Tack vare pantrören ökar vi återvinningen av burkar och flaskor samt minskar sophanteringen och nedskräpningen.

Pantrören finns på några av våra områden och är där monterade på papperskorgarna eller i anslutning till vissa grillplatser. De finns där för att minska mängden returburkar som går till vanlig förbränning, alltså hamnar i vanliga papperskorgar. Tanken är att någon sätter en pantburk/flaska i pantröret och då kan någon ta den och se till att den blir återvunnen. Samarbete till förmån för vår miljö!


Senast uppdaterat 31 mars, 2017