Nytt avfallssystem!


Vegalyckan är det första bostadsområden där vi har installerat ett underjordiskt avfallshanteringssystem sk. UWS-system. I ett sådant är avfallsbehållarna nedgrävda medan inkastet är ovan jord. Fräscht och lättillgängligt!

Resultatet blir att de tar mindre plats, men rymmer mer och behöver därför tömmas mer sällan. Andra fördelar med UWS-systemet är att det är ekonomiskt då avfallsavgiften baseras på vikten av hämtat material och inte av volymen, som är fallet vid användning av vanliga kärl. 


Senast uppdaterat 20 januari, 2017