Grovavfall


Som en extra service tar vi emot grovavfall, dvs. allt utrymmeskrävande hushållsavfall som inte får plats eller kan sorteras på den vanliga avfallsstationen t.ex. möbler, lampor och julgranar. I grovavfallsrummen tar vi också emot elektronik, lysrör, hushållsmaskiner och batterier.

Grovavfallsstationerna hittar du på kartan över ditt bostadsområde

Kläder sorterar du i våra (eller kommunens) behållare för klädinsamling.  

Hitta en grovavfallsstation nära dig

 • Bokompakt - De boende hänvisas till grovavfallsstationerna på Kämnärsrätten
 • Dammhagen - De boende hänvisas till grovavfallsstationen på Parentesen
 • Delphi - Mellan Magistratsvägen 57 E och H
 • Gylleholm - De boende hänvisas till grovavfallsstationen på Parentesen
 • Klosterängen - Saknas, kontakta din bovärd om du har grovavfall
 • Kämnärsrätten - Kämnärsvägen 23 och 55
 • Magasinet - Spolegatan 13
 • Parentesen - Södra Esplanaden 32
 • Sparta - Tunavägen 41 
 • Studentlyckan - Mellan Råbyvägen 15 F och G
 • Tomegapsgården - I avfallsstationen på Tomegapsgården 15. Vid återvinning av större möbler kontakta din bovärd
 • Ulrikedal - Ulrikedalsvägen 12 containern vid rampen (möbler och kläder) och Ulrikedalsvägen 30 (elektronik, lampor och batteri)
 • Vegalyckan - De boende hänvisas till grovavfallsstationen på Studentlyckan
 • Vildanden - Ällingavägen 11

Senast uppdaterad 5 juni, 2019