Matfett


Matolja och fett från matlagning ska inte hällas i diskhon. Det stelnar och orsakar stopp i husets avloppsledningar eller på väg till reningsverket.

Sortera ditt matfett/olja

  • Mindre mängd: Använd lite hushållspapper och torka bort fettet från stekpannan. Släng pappret bland matavfallet.
  • Större mängd: Häll fettet i en förpackning t.ex. mjölkförpackning eller plastflaska med fett-tratt/miljötratt. Sortera som restavfall eller lämna i avsedd behållare (finns endast på Delphi) i så kommer det återvunna fettet till nytta. Fett bra!

Senast uppdaterad 9 oktober, 2019