Matfett


Matolja och fett från matlagning bör inte hällas i diskhon eftersom det stelnar och orsakar stopp i husets avloppsledningar eller på väg till reningsverket.

Sortera ditt matfett/olja

  • Mindre mängd: Använd lite hushållspapper och torka bort fettet från stekpannan. Släng pappret bland matavfallet.
  • Större mängd: Häll det avsvalnade fettet i en gammal petflaska med fett-tratt/miljötratt. Sortera som restavfall eller lämna i avsedd behållare (finns just nu enbart i avfallsstationen på Delphi och i grovavfallsstationen på Kämnärsvägen) så kommer det återvunna fettet till nytta. Fett bra! 

Senast uppdaterad 20 oktober, 2020