Återvinn dina kläder!


13 kg textilier inhandlades i Sverige i genomsnitt per person 2014. Samtidigt slängs 8 kg textilier i hushållssoporna per person årligen. Att slänga textil är resursslöseri, återvinn istället, det gör vi - hela 21 ton samlades in under 2016!

Kläder påverkar miljön negativt när de produceras, i användningsfasen och när de slängs. Konsumtionen av textilier står för 2-3% av svenskarnas utsläpp av växthusgaser. Förläng klädernas livslängd och tänk efter innan du konsumerar.

Vi samarbetar med Human Bridge

AF Bostäder har sedan 2015 ett samarbete med Human Bridge. Samtliga boende erbjuds möjlighet till textilåtervinning på bostadsområdena, förutom Magasinet, p.g.a. brandskyddsregler. Genom att lämna dina kläder i något av Human Bridges klädkärl möjliggör du för återanvändning av kläderna. De insamlade textilierna återanvänds i biståndssändningar och överskottet från försäljning av textilier finansierar andra biståndsprojekt. Att återvinna dina kläder gör skillnad, både för miljön och för de personer som får ta del av Human Bridges biståndsprojekt. Läs mer på www.humanbridge.se.  

Lämna både hela och trasiga kläder

Det som samlas in är både hela och trasiga kläder, sängkläder, handdukar, hushållstextilier. Även hela skor (om möjligt i par och hopknutna), hattar, filtar, handväskor, bälten och accessoarer. Lägg helst ditt bidrag i en försluten mindre påse.

Här hittar du klädkärl på våra bostadsområden

Klädkärlen är placerade på olika ställen beroende på hur avfallshanteringen ser ut, i vissa fall i grovavfallsstationen och andra vid avfallsstationen. 

 • Bokompakt - I avfallsstation nr 3 på Kämnärsrätten
 • Dammhagen - I avfallsstation på Parentesen
 • Delphi - I grovavfallsstationen mellan Magistratsvägen 57 E och 55 K
 • Gylleholm - I avfallsstation på Parentesen
 • Klosterängen - Intill avfallsstation på Klosterängen
 • Kämnärsrätten - I avfallsstation nr 1, 2 och 3 på Kämnärsrätten
 • Magasinet - Här finns inget klädkärl p.g.a. brandrisk
 • Parentesen - I avfallsstationen
 • Sparta - I avfallsstationen 
 • Studentlyckan - Utanför grovavfallsstationen
 • Tomegapsgården - Utanför avfallsstationen
 • Ulrikedal - I avfallsstationen
 • Vegalyckan - Finns inget än. De boende hänvisas till klädkärlet i grovavfallstation på Studentlyckan
 • Vildanden - I avfallsstationen på Ällingavägen

Senast uppdaterad 5 maj, 2017