Boendespärr


Som aktiv student vid Lunds Universitet, kan du bo hos AF Bostäder i maximalt 6 år. Boendetiden är begränsad av boendespärren. 

Vid sidan av studie- och medlemskravet begränsas boendetidens längd av den sk boendespärren. Denna inträder efter sex års sammanlagd boendetid vilket innebär att all boendetid hos AF Bostäder räknas in, även om den inte varit sammanhängande. Tid för lämnade dispenser, beviljade andrahandsuthyrningar, tidigare hyresförhållande hos AF Bostäder etc. räknas in i den maximala boendetiden som alltså aldrig kan bli längre än sex år.

Boendespärren är definitiv och innebär att hyresförhållandet avslutas. Förlängning medges inte. Uppsägning sker på AF Bostäders initiativ senast tre månader innan boendespärren aktiveras.

Avslutar du dina aktiva studier vid Lunds universitet innan boendespärren träder i kraft, får du själv omgående säga upp ditt hyresavtal.  


Senast uppdaterad 17 juli, 2018