Brandsäkerhet


Ansvaret för brandskyddet i flerbostadshus ligger både på fastighetsägaren och på hyresgästerna. För att säkerställa att brandskyddet fungerar bedriver AF Bostäder ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar både med att förebygga brand och att minska konsekvenserna vid eventuell brand. 

Våra bovärdar är utbildade i brandskyddsarbete och utför regelbundet tillsyn av brandskyddet. Bl.a. kontrolleras brandtekniska delar, brandskyddsanordningar, utrymningsvägar, utrymningslarm, branddörrar, belysning och att inga föremål förvaras i gemensamma utrymmen m.m. 

Ditt ansvar är stort

Som hyresgäst skall du känna till att ditt ansvar för att förebygga olyckor för t.ex. brand också är stort. Läs noga nedan information för en säkrare boendemiljö.

Brandvarnare kan rädda liv

Vi förser alla våra bostäder med brandvarnare. Skulle det inte finnas någon i din bostad ber vi dig genast kontakta din bovärd, så får du en installerad. Som hyresgäst är du ansvarig för att regelbundet prova att brandvarnaren fungerar. Detta gör du genom att hålla in knappen, efter några sekunder ljuder brandvarnaren. Visar det sig att brandvarnaren inte fungerar har du ett ansvar att felanmäla detta till din bovärd.

Ingen förvaring i gemensamma utrymmen

Det är inte tillåtet att förvara saker, parkera cyklar eller annat i gemensamma utrymmen såsom trapphus, tvättstugor, källargångar, korridorer, loftgångar osv. Här måste vara fritt vid utrymning, för sjuktransport, brand etc. Du får inte heller blockera utrymningsvägar, branddörrar eller liknande. Vi uppmanar dig att alltid felanmäla problem med branddörrar, blockerade utrymningsvägar, belysning vid utrymningsskyltar som inte fungerar eller annat som du tror kan påverka brandsäkerheten. Felanmälan görs på hemsidan via dina sidor.

Grillning på balkonger

Att grilla på balkonger eller i nära anslutning till husen är inte tillåtet. Använd områdets grillar om sådana finns.

Att köra bil på bostadsområdet

Alla infarter till och vägar inom bostadsområdet skall betraktas som räddningsvägar. Dessa får inte blockeras. Vid flyttning kan du stå parkerad kortare tid för av- och pålastning, men du måsta ha uppsikt över bilen.

Förvaring av brandfarliga varor

Tänk på att det finns särskilda regler för förvaring av brandfarliga varor (t.ex. bensin, tändvätska och koncentrerad spolarvätska). All förvaring av brandfarliga varor i förråd är förbjuden. Behöver du veta mer, kontakta din bovärd.

Annat som är bra att tänka på

  • Kom ihåg att släcka levande ljus när bostaden lämnas.
  • TV- apparater skall stå luftigt. Ha aldrig dukar, blommor eller levande ljus på den.
  • Låt inte elektriska apparater vara igång när du sover eller går hemifrån.
  • Rengör spisfläkten regelbundet.
  • Kontrollera alltid att spisen är avstängd när du går hemifrån.
  • Kolla alltid att dörrar till gemensamma utrymmen såsom källare och vind är stängda ordentligt när du lämnar utrymmena. Detta minskar risk för brand och inbrott.

Läs mer

Vill du veta mer om hur du gör din bostad säker och vilket ansvar du har som hyresgäst? Läs mer på Räddningstjänsten Syd eller Din säkerhet.

Läs också här vad du ska göra om det börjar brinna.

 


Senast uppdaterad 21 augusti, 2018