Om det börjar brinna


Agera direkt vid brand. Är branden liten, försök att släcka den, men ta inga onödiga risker. Ha en plan för hur du ska agera och ta dig ut om det börjar brinna. Grundregeln är: RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK.

Spisbrand

Spisbränder är den vanligaste orsaken till brand i hemmet. Skulle det börja brinna i en kastrull eller stekpanna, flytta den från plattan och kväv branden med ett lock eller brandfilt. Använd aldrig vatten om det brinner i margarin eller olja, då ”exploderar” det brinnande fettet. Det blir en våldsam brandspridning och du kan bli allvarligt brännskadad.

Brand i kläder

Om det brinner i någons kläder – se till att snabbt få ner personen på marken eller golvet. Kväv elden med en filt, jacka eller liknande från huvudet och nedåt, för att hindra att lågorna når ansiktet. Använd gärna en brandfilt eller en filt i naturmaterial. Tänk på att fleece är brandfarligt.

Brand i elektrisk apparat

Dra alltid först ut kontakten. Försök släcka och om möjligt ta ut apparaten utomhus.

När du inte kan släcka själv

Om du inte kan släcka branden, är det viktigt att du sätter dig i säkerhet. Stäng dörren till rummet där det brinner och stäng också lägenhetsdörren när alla kommit ut. Annars sprids röken ut i trapphuset. Larma 112 och varna grannarna.

Brand på annan plats i fastigheten

Om det brinner utanför din bostad så ska du stanna kvar i bostaden. Gå aldrig ut i ett rökigt trapphus. Använd våta handdukar och täta runt dörren för att minska risken att giftig brandrök tränger in. Larma 112 och påkalla uppmärksamhet genom fönstret. Använd aldrig hissen vid brand.

Behövs hjälp – larma 112 

När du ringer 112 hamnar du hos en larmoperatör på SOS-centralen. För att få den bästa och snabbaste hjälpen – svara på operatörens frågor om vad som har inträffat, var det har hänt, vilket telefonnummer du ringer ifrån och så vidare. Hjälpen blir inte försenad för att du svarar på många frågor. När du pratar med en operator, larmar en annan samtidigt räddningstjänsten och skickar den till platsen. Möt om möjligt upp när hjälpen kommer för att visa vägen och spara tid.

Om du behöver utrymma din studentbostad

I korridorerna finns utrymningsplaner uppsatta, med markerade återsamlingsplatser. Lägenhetsboende får själv komma överens med sina inneboende om egna återsamlingsplatser utanför fastigheten.


Senast uppdaterad 6 juli, 2020