Dispens


Dispens från studie- och medlemskrav kan i vissa fall medges med hela terminer om den sökande såväl före som efter dispensperioden uppfyller studie- och medlemskraven. Om din dispensansökan beviljas behöver du inte uppfylla studie- och medlemskravet under dispensperioden. Du behöver alltså inte ta 15 hp vid Lunds universitet eller vara medlem i Studentlund.

Dispensorsaker

 • två (2) terminer per barn för föräldraledighet
 • två (2) terminer för studier vid annat universitet eller högskola eller för styrkt praktik som ger högskolepoäng
 • en (1) termin för övriga skäl
 • fyra (4) terminer för sjukskrivning med helt nedsatt studieförmåga 

Ansök om dispens

Hyresgäster och bostadssökande hos AF Bostäder kan ansöka om dispens från studie- och medlemskravet på dina sidor (inloggning krävs). 

Komplettera dispensansökan med intyg

Komplettera din dispensansökan med intyg inom 5 arbetsdagar till servicecenter via info@afbostader.se. Så snart din dispensansökan är behandlad kommer du att få besked från oss. Ej kompletta ansökningar avslås. Vilka intyg som ska skickas in framgår nedan. 

Intyg vid studier vid annat universitet/högskola

 • Antagningsbesked från annat universitet/högskola.
 • Studieintyg från Lunds universitet via Ladok.
 • Registreringsintyg från Lunds universitet via Ladok.

Intyg vid föräldraledighet

 • Personbevis från Skatteverket för ditt barn.
 • Studieintyg från Lunds universitet via Ladok.
 • Registreringsintyg från Lunds universitet via Ladok.

Intyg vid övriga skäl

 • Studieintyg från Lunds universitet via Ladok.
 • Registreringsintyg från Lunds universitet via Ladok.

Intyg vid sjukskrivning

 • Sjukskrivningsintyg "Medicinskt underlag för bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom".
 • Studieintyg från Lunds universitet via Ladok.
 • Registreringsintyg från Lunds universitet via Ladok.

Resultatintyg (studieintyg) och registreringsintyg från Ladok kan du själv skriva ut. Logga in på Studentportalen, gå till Studieinfo och välj Ladokutdrag och studieintyg. Skapa nytt intyg och skriv ut "Resultatintyg grund- och avancerad nivå" samt "Registreringsintyg grund- och avancerad nivå".

Hyr ut din bostad i andrahand under dispensperioden

Om dispensansökan beviljas har du rätt att hyra ut i andra hand om du bosätter dig utanför pendlingsavstånd (dvs. Skåne). Vill du hyra ut din bostad i andrahand del av termin går detta bra, trots att du har dispens för hela terminen. För att förkorta handläggningstiden kan du ansöka om andrahandsuthyrning samtidigt med dispensansökan. Se mer information om andrahand här.

Boka lediga bostäder under dispensperioden

Du som har dispens kan boka lediga bostäder med inflyttning tidigast två månader innan dispenstiden upphör. Har du dispens en hösttermin kan du boka lediga bostäder på vår hemsida från och med inflyttningsdatum 1/12. Har du dispens för vårtermin kan du boka lediga bostäder med inflyttning från 1/7. Har du dispens flera terminer i sträck kan du boka efter sista terminens dispens.


Senast uppdaterat 20 april, 2016