Energideklaration


Som fastighetsägare är vi skyldiga att ta fram en energideklaration för våra byggnader vart 10 år. Energideklarationen talar om hur mycket energi en byggnad använder.

Det finns bra samlad information om energideklaration på Boverkets webbplats. Där kan du dessutom söka efter och beställa en befintlig energideklaration. 


Senast uppdaterad 6 juli, 2020