Korridorkontakt


Korridorkontakter utses bland våra hyresgäster och finns i de flesta korridorerna. Korridorkontakten träffar bovärden regelbundet för att hjälpa till med information, hälsa nyinflyttade hyresgäster välkomna, informera om trivselregler, ansvara för gemensamma frågor och föra korridorens talan.

Korridorkontaktens uppdrag

 • Sprida information från AF Bostäder till boende i korridoren
 • Framföra viktiga synpunkter från de boende till bovärden 
 • Hälsa nyinflyttade välkomna och informera om korridorens trivselregler och städrutiner
 • Organisera vecko- och storstädningar
 • Se till så att lösa föremål inte förvaras i korridoren
 • Felanmäla gemensamma utrymmen på webbplatsen
 • Delta i korridorkontaktmöten en gång per termin

Bovärden fungerar som stöd i arbetet

Vi erbjuder korridorkontakten

 • En ersättning om 990 kr per år för uppdraget (hyresavdrag under 9 mån, september-maj).
 • Ett tjänstgöringsbetyg
 • Möjlighet att använda AF Bostäder som referens när en söker anställning i framtiden

Kravprofil korridorkontakt

 • Är hyresgäst hos AF Bostäder och helst har bott i korridoren minst en termin
 • Uppfyller AF Bostäders studiekrav enligt hyresavtalet 
 • Är utåtriktad och serviceinriktad 

Frågor? 

Har du några frågor om uppdraget? Kontakta din bovärd.


Senast uppdaterad 31 maj, 2018