Korridorkontakt


De som bor på korridor utser själv sin egen korridorkontakt. Korridorkontakten samordnar och för den gemensamma dialogen med AF Bostäder.

Arbetsuppgifter

 • Sprida information från AF Bostäder till boende i korridor och se till att AF Bostäder fått ta del av viktiga synpunkter från de boende.
 • Hälsa nyinflyttade välkomna och informera om korridorens trivselregler.
 • Se till att regelbunden städning och storstädning fungerar på korridoren t.ex. att ta fram städschema. 
 • Se till att felanmälan görs för de gemensamma bostadsutrymmena (kök och korridor). 
 • Delta i boinflytandemöten och vara bovärden behjälplig med andra mindre förekommande uppgifter.

Bovärden fungerar som stöd i arbetet

Ersättning för uppdraget

 • En ersättning om 990 kr per år för uppdraget (hyresavdrag under 9 mån, september-maj).
 • Ett tjänstgöringsbetyg
 • Möjlighet att använda AF Bostäder som referens när en söker anställning i framtiden

Kravprofil

 • Är hyresgäst hos AF Bostäder och helst har bott i korridoren minst en termin
 • Uppfyller AF Bostäders studiekrav enligt hyresavtalet 
 • Är utåtriktad och serviceinriktad 

Frågor? 

Har du några frågor om uppdraget? Kontakta din bovärd.


Senast uppdaterad 2 november, 2018