Korridorkontakt


En korridorkontakt är en hyresgäst som har hand om korridorboendets gemensamma dialog med AF Bostäder. Som ersättning ges avdrag på hyran.

Alla korridorboenden erbjuds att utse en hyresgäst som korridorkontakt. Korridorkontakten har bland annat till uppgift att hälsa nyinflyttade välkomna, sköta felanmälningar och samordna storstädning. En gång per termin håller AF Bostäders bovärdar boinflytandemöten med sina respektive korridorkontakter. Där diskuteras bland annat trivselfrågor, säkerhetsfrågor, städning och avfallshantering. Korridorkontakten ser sedan till att hyresgästerna blir informerade.

Arbetsuppgifter

 • Sprida information från AF Bostäder till boende i korridor och se till att AF Bostäder fått ta del av viktiga synpunkter från de boende.
 • Hälsa nyinflyttade välkomna och informera om husreglerna.
 • Se till att regelbunden städning och storstädning fungerar på korridoren t.ex. att ta fram städschema. 
 • Se till att felanmälan görs för de gemensamma bostadsutrymmena (kök, vardagsrum och korridor). 
 • Delta i boinflytandemöten och vara bovärden behjälplig med andra mindre förekommande uppgifter.

Bovärden fungerar som stöd i arbetet

Ersättning

 • Ersättningen är 990 kr per år för uppdraget som korridorkontakt (hyresavdrag under 9 mån, september-maj)
 • Ett tjänstgöringsbetyg
 • Möjlighet att använda AF Bostäder som referens när en söker anställning i framtiden

Kravprofil

 • Är hyresgäst hos AF Bostäder och har helst bott i korridoren i minst en termin
 • Uppfyller AF Bostäders studiekrav enligt hyresavtalet 
 • Är utåtriktad och serviceinriktad 

Frågor? 

Kontakta bovärden.


Senast uppdaterad 21 februari, 2019