Överlåtelse


Som hyresgäst kan du överlåta ditt hyresavtal till din inneboende, om ni har bott tillsammans i minst 18 månader. 

Överlåtelse av hyresavtal till sammanboende kan vara möjlig efter ansökan och sedvanlig kreditkontroll. Vid överlåtelse av hyresavtal gäller att sammanboendet ska ha varat sammanhängande i minst 18 månader på hyresavtalsadressen och detta ska styrkas med folkbokföringsintyg.

Den som vill överta hyresavtalet måste stå i vår bostadskö och uppfylla AF Bostäders kö- och hyresvillkor. Ny hyresgäst förlorar sin kötid.

Bostaden övertas i befintligt skick, vilket innebär att den nya hyresgästen blir ensam ansvarig för eventuella skador i bostaden, även om de uppkommit före överlåtelsen. Hyran kan ev. komma att justeras. 

Ansökningsblankett hittar hyresgästerna på dina sidor


Senast uppdaterat 18 augusti, 2017