Överlåtelse


Som hyresgäst har du möjlighet att överlåta ditt hyresavtal till din inneboende. 

Överlåtelse av hyresavtal till sammanboende kan vara möjlig efter ansökan och sedvanlig kreditkontroll. Vid överlåtelse av hyresavtal gäller att sammanboendet ska ha varat sammanhängande i minst 18 månader på hyresavtalsadressen och detta ska styrkas med folkbokföringsintyg.

Den som vill överta hyresavtalet måste stå i vår bostadskö och uppfylla AF Bostäders kö- och hyresvillkor. Ny hyresgäst förlorar sin kötid.

Bostaden övertas i befintligt skick, vilket innebär att den nya hyresgästen blir ensam ansvarig för eventuella skador i bostaden, även om de uppkommit före överlåtelsen. Hyran kan ev. komma att justeras. 

Ansökningsblankett hittar hyresgästerna på dina sidor


Senast uppdaterat 2 november, 2015