Överlåtelse


Som hyresgäst hos AF Bostäder kan du överlåta ditt hyresavtal till din inneboende (lundastudent) om ni har bott tillsammans i minst 18 månader. 

Villkor för överlåtelse

  • Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit sammanboende med avtalsinnehavaren på avtalsadressen under minst 18 månader. 
  • Den som vill överta hyresavtalet ska uppfylla AF Bostäders studie- och medlemskrav. 
  • Hyran ska vara inbetald i tid.

Ansök om överlåtelse

Hyresgäster hos AF Bostäder kan ansöka om överlåtelse här.

Bostaden övertas i befintligt skick

Att bostaden övertas i befintligt skick innebär att den nya hyresgästen blir ensam ansvarig för nycklar och eventuella skador i bostaden, även om de uppkommit före överlåtelsen. Hyran kan ev. komma att justeras. 


Senast uppdaterad 17 juli, 2018