Parkering


I anslutning till våra bostadsområden finns parkeringsplatser som arrenderas av Securitas.

P-tillstånd

Parkeringstillstånd för tim-, dygns- och månadsparkering löser du i appar (t ex Parkster) eller via sms. Se anvisningstavlor vid parkeringsplatserna. 

På flera bostadsområden erbjuds förmånlig terminsparkering för dig som är hyresgäst. Se här (kräver inloggning till Dina sidor) för mer information och för att teckna sådant tillstånd.

Parkeringstaxorna justeras normalt varje årsskifte

Parkering i garage

Parentesen erbjuder parkeringsplats i varmgarage. Månadstillstånd med löpande 30 dagars giltighetstid tecknas här >>

Kontaktuppgifter till Securitas

E-post: parkering.lund@securitas.se 
Telefon: 0771-767000
Postadress: Scheelevägen 2, 223 81 Lund


Senast uppdaterad 3 januari, 2020