Persienner, ommålning


Persienner ingår i några bostäder (se bostadsbeskrivningen på Lediga bostäder). Ommålning är tillåtet så länge den utförs fackmässigt.

Persienner

Persienner ingår i några studentbostäder på Delphi, Ulrikedal och Sparta. Tänk på att de persienner som ingår i hyresavtalet inte får säljas eller plockas bort. 

Om du övertar privata persienner (eller rullgardiner) från föregående hyresgäst, så ansvarar du själv för att ta hand om dessa. Är du osäker på vad som gäller, fråga din bovärd!

Är det tillåtet att själv måla om?

Du har rätt måla om, men arbetet måste utföras fackmannamässigt.


Senast uppdaterad 17 juli, 2018