Persienner, måla om


Här klargör vi vad som gäller med persienner och ommålning. 

Persienner

Persienner ingår normalt inte i hyran med undantag för de som bor på Delphi (vissa delar), Ulrikedal och i Spartas korridorrum. Om du övertar privata persienner eller annan utrustning såsom rullgardiner, heltäckningsmattor, spegelvägg, extra kylskåp och tvättmaskin ansvarar du själv för underhåll och utbyte. Observera att de persienner som tillhandahålls av AF Bostäder i inte får säljas eller plockas bort vid avflyttning. Är du osäker på vad som gäller, fråga din bovärd!

Får man måla om i sin bostad?

Ja det får man. Men det måste vara fackmannamässigt utfört.


Senast uppdaterad 27 november, 2017