Skadedjur


Har du fått skadedjur i din bostad? AF Bostäder samarbetar med Anticimex när det gäller skadedjursbekämpning. Tänk på att det är din skyldighet som hyresgäst att omedelbart anmäla om skadedjur förekommer i din bostad.

Anmälan gällande skadedjur

Du få själv kontakta Anticimex och anmäla om du har skadedjur i din studentbostad eller i det gemensamma korridorköket. 

  1. Ring till Anticimex Kundservice, 0771-40 11 00, måndag-torsdag 07.30-18.00, fredag 07.30-16.00.
  2. Uppge att du bor hos Stiftelsen AF Bostäder.
  3. Uppge ditt namn och din fullständiga adress (gata och bostadsnummer t.ex. Ulrikedalsvägen 8 A 1113).
  4. Beskriv skadedjuret så detaljerat som möjligt. På Anticimex hemsida finns tydliga bilder som kan hjälpa dig att identifiera typ av skadedjur, se länk nedan.

En klassificering av skadedjuret görs i möjligaste mån av kundservice vid telefonkontakten. Är detta inte möjligt skickar Anticimex ut en tekniker som fastställer arten. Därefter vidtas åtgärder enligt Anticimex rutiner.

Beroende på typ av skadedjur kan du som hyresgäst själv behöva göra ett visst förarbete innan Anticimex tekniker kommer, t.ex. tömma och städa skåpen eller slänga gamla livsmedelsförpackningar.

Saneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst.

Efter sanering

Efter sanering lämnar Anticimex information om:

  • Vilka skadedjur de har sanerat mot
  • Var behandlingen har ägt rum
  • Vilket bekämpningsmedel som har använts
  • Allmän information om vad hyresgästen bör tänka på efter bekämpningstillfället.

Tänk på att genom att hålla rent och snyggt i din bostad minskar du risken för ohyra. Släng gamla livsmedelsförpackningar när de går ut. Ställ inte ut avfall i gemensamma utrymmen, det lockar till sig råttor och möss, utan kasta avfall på avfallsstationerna i de fraktioner som erbjuds.

Mer information

Läs mer om vanliga skadedjur mm. på Anticimex hemsida.  


Senast uppdaterad 20 oktober, 2020