Strömavbrott


Om du belastar elsystemet hårt kan en propp/säkring gå och strömmen bryts. Det kan du enkelt åtgärda själv, efter att du först har åtgärdat själva orsaken till överbelastningen.

Somliga bostäder har elskåp med snabbsäkringar och andra har proppskåp med proppar. I korridorerna finns ett elskåp med snabbsäkringar i korridoren. Dessa skyddar elsystemet från överbelastning.

Snabbsäkring

  1. Öppna elskåpet
  2. Identifiera vilken säkringsknapp som har blivit överbelastad och fallit ner.
  3. Återställ säkringen genom att trycka upp den säkringsknapp som fallit ner.

Proppskåp

  1. Öppna proppskåpet.
  2. Leta upp den trasiga proppen, dvs. den vars färgade metallplatta har fallit bort.
  3. Skruva ut propphuven med den trasiga proppen.
  4. Ta ur den trasiga proppen ur propphuven och sätt dit en ny propp.
  5. Skruva tillbaka propphuven med den nya proppen.


Om felet kvarstår, gör en felanmälan via dina sidor så hjälper vi dig! 


Senast uppdaterat 3 juli, 2017