Studieplatser


Tillgången till studieplatser är viktig för många studenter. Vi erbjuder därför våra hyresgäster 30 studieplatser på Ulrikedal. 

Bokning

  • Platserna bokas av hyresgäster på din sida. Ulrikedal studieplats långbord
  • Du kan boka studieplatser till en, två eller fyra personer, se placeringskarta ovan.
  • Två pass per dag och studieplats erbjuds: 07.00-13.00 samt 13.00-20.00.
  • Du kan maximalt ha två samtidiga bokningar.
  • Studieplats avbokas automatiskt efter 120 minuter om du inte har kommit. 
  • 20.00 släcks belysningen och lokalen skall då lämnas.
  • Behörigheten kontrolleras på plats i lokalen med jämna mellanrum genom uppvisande av tagg. Kontrollen kan ske med AF Bostäders personal eller väktare.

Var?

Ulrikedal, Ulrikedalsvägen 10 B, 224 58 Lund

Ulrikedal studieplats runda bord


Senast uppdaterad 21 augusti, 2018