Trivselregler


Trygghet och trivsamhet i boendet är en grundvärdering som vi inom AF Bostäder värnar om. För att din boendemiljö skall vara trivsam och kännas trygg ber vi dig ta hänsyn och medverka till att följa nedanstående regler. Vi på AF Bostäder kommer att göra allt för att du skall trivas hos oss.

För boende i korridor

 • Ha inte för hög ljudnivå, detta gäller särskilt mellan 22.00-07.00.
 • Berätta gärna för din närmaste omgivning när du skall ha fest. Kom dessutom ihåg att du alltid har ansvaret för dina gäster.
 • Ha koll på vilka som följer med in i trapphus eller korridorer, fråga gärna vilka de söker och presentera dig själv. Det blir både trevligare och mer observant!
 • Vårda och städa din bostad och de gemensamma utrymmena. Tips och råd kan du få av din bovärd.
 • Tänk på att det inte är tillåtet med dubbelboende i korridorrum.
 • Entré, trappuppgång, korridor och balkong får inte användas för förvaring av möbler, sopor och andra föremål. De kan blockera för sjuktransport, brandkår och städning.
 • På grund av allergirisk är det inte tillåtet att ha husdjur i korridorrum.
 • Rökförbud gäller för alla i gemensamma utrymmen som t ex kök, korridor, trappor och tvättstugor.
 • Rapportera alltid problem eller fel i din bostad och gemensamma utrymmen via hemsidan/dina sidor.
 • Använd befintliga anslagstavlor för att sätta upp affischer och anslag.
 • Parkera alltid cyklar och fordon på härför avsedda platser.
 • Följ tvättstugans skötselanvisningar och öppettider.

För boende i lägenhet

 • Rapportera alltid eventuella fel i din bostad med tillhörande trapphus/loftgång och tvättstuga, i första hand via hemsidan logga in, välj felanmälan eller direkt till din bovärd.
 • Undvik hög ljudnivå, detta gäller särskilt mellan 22.00-07.00.
 • Berätta gärna för dina närmaste grannar när du skall ha fest. Kom ihåg att du alltid har ansvaret för dina gästers uppträdande inom fastighetens och bostadsområdets gränser.
 • Vårda och städa din bostad. Tips och råd kan du få av din bovärd. Skaka inte mattor från balkonger och fönster och kasta inte ut fimpar eller annat skräp.
 • Trapphus, entréer, loftgångar och källare är utrymningsvägar och får inte användas för att förvara möbler, cyklar, barnvagnar och andra föremål. Använd anvisat utrymme om sådant finns. Föremålen försvårar städning, blockerar för sjuktransport och brandkår.
 • Visa hänsyn till din omgivning och undvik att grilla på balkonger och i nära anslutning till husen. Använd områdets grillar om sådana finns.
 • Respektera rökförbud som råder i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, hissar, källare och tvättstugor. Tänk även på att rökning på balkonger och i anslutning till entré kan störa din närmaste omgivning.
 • Du ansvarar även för att dina eventuella husdjur inte stör dina grannar.
 • Det är inte tillåtet att ställa avfall utanför lägenhetsdörrar, detta gäller såväl i trapphus som på loftgångar. Allt avfall skall kastas i behållare/container vid anvisade avfalls- och/eller grovavfallsstationer.
 • Följ tvättstugans trivsel- och skötselanvisningar samt öppettider. Dessa hittar du på vår hemsida och i tvättstugan.
 • Parkera alltid cyklar och fordon på anvisade platser.

Senast uppdaterad 17 juli, 2018