Tvätta lätt, rätt och miljösmart!


Tvättstugor finns på samtliga bostadsområden och tvättbokning sker via Dina sidor eller på bokningstavlan vid tvättstugan. I merparten av tvättstugorna behöver du inte ens ta med eget tvätt-/sköljmedel!

Logga in för att boka tvättid!

Tvätta miljösmart

 • Tvätta bara smutsiga plagg – en liten fläck är inte smuts
 • Tvätta gärna i 40 grader eller lägre – spara 50 % energi
 • Lufttorka om du har tid
 • Tvätta alltid full maskin
 • Ta bort fläckar på husmorsvis - undvik fläckborttagningsmedel.
 • Har du mycket smutstvätt kan du tjäna på att boka samma maskin två pass efter varandra. Då spärras maskinen först när 45 minuter återstår av det sista tvättpasset.

Tvättstugor med automatisk tvättmedelsdosering


Flertalet av våra tvättstugor har tvättmaskiner med automatisk tvätt- och sköljmedelsdosering, vilket innebär bättre tvättresultat, minskad miljöbelastning och att tvättstugan hålls ren och fin. Alla våra tvätt- och sköljmedel är miljömärkta och rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet. Tvättmaskinerna är inställda så att rätt mängd tvättmedel doseras efter hur mycket tvätt som finns i maskinen samt efter vattnets egenskaper. Du väljer enkelt på maskinen om du vill tvätta kulör- eller vittvätt samt om du vill använda sköljmedel eller inte. Tillsätt aldrig eget tvättmedel eller sköljmedel.

Tvättstugor utan automatisk tvättmedelsdosering

Några av våra mindre tvättstugor har ingen automatiskt tvättmedelsdosering, där får du själv ta med tvätt- och sköljmedel. Det gäller på följande adresser:

 • Tomegapsgatan
 • Magistratsvägen 55 D, E och 57
 • Kämnärsvägen 10-34 (jämna nr), 74-98 (jämna nummer), 57-69 (udda nr) och 71.
 • Utbrytningsgränden

Tvättips

 • Använd gärna miljösmarta tvättmedel
 • Dosera rätt! Lund har mjukt vatten varför du alltid kan välja den minst angivna mängden tvättmedel enligt förpackningen.
 • Undvik sköljmedel

Varför tar samma tvättprogram olika lång tid?

TvättmaskinDagens moderna maskiner räknar ut en snittid för de tre senaste likvärdiga tvättarna. Detta gör att tvättiderna kan skilja sig från en gång till en annan.

Vad som påverkar tiden är bland annat hur kallt vattnet är som kommer in i maskinen, ju kallare desto längre tid tar det för vattnet att värmas upp till vald temperatur.


Senast uppdaterad 17 juli, 2018