Vägglöss


Vägglöss finns i alla länder och antalet har i Sverige och resten av världen ökat kraftigt. Orsaken till den snabba spridningen beror framförallt på ett ökat resande världen över. Har du fått eller misstänker vägglöss i din bostad är du skyldig enligt hyreslagen att anmäla detta direkt till Anticimex. Saneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst.

Fakta om vägglöss

 • Vägglöss är ofarliga och sprider inga sjukdomar men är obehagliga.
 • En vuxen vägglus är 4-5mm lång med bred oval tillplattad kropp, färgen är ljust gul/brun till rödbrun efter det att den sugit blod. Kroppens övre yta är täckt med kort gyllengul behåring vilket gör att vägglusen ger ett randigt intryck.
 • Vägglöss kryper och håller sig i närheten av människor då vi är värddjuret.
 • 90 % av alla vägglöss i ett rum finns i eller i nära anslutning till sängen eftersom det är där födan finns. Vägglössen kan gömma sig i madrassen, i springor, sänghörn, golvlistor gardiner och speglar.
 • Vägglöss har ett kryptiskt beteende och söker sig till din kroppsvärme och andningsluft. De kommer endast fram för att äta, vilket normalt sker nattetid. Detta innebär att den är svår att upptäcka.
 • Vägglössens etablering beror inte på smuts, men de trivs bättre i en stökig lägenhet då det ger lössen fler håligheter att gömma sig i.
 • Vägglusen sprids till nya platser med hjälp av våra saker.
 • Vägglöss kan ligga i dvala i upp till ett år, var därför extra noga med t.ex. en väska som du ställt undan i ett förråd efter att du varit utomlands.
 • För mer information ladda ner appen RestAssure.


För att förebygga spridning av vägglöss i ditt boende

 • Undvik att låna dammsugare och golvmopp utifall ni vet med er att det finns vägglöss, skulle ni mot förmodan göra det så lägg dammsugarpåsen i en tätslutande plastpåse innan du kastar den och tvätta moppen i 60 grader.
 • Låna inte kläder, textiler, möbler, böcker etc. av varandra.
 • Undvik att plocka övergivna möbler, spel etc. i, trapphusen, grovsoprum.


Viktigt att tänka på när du reser

 • Ha inte väskan öppen i onödan på hotellrum och undvik att förvara kläderna i ex. garderoben.
 • Titta under och kring sängen efter tecken på vägglöss såsom svarta prickar (spill). Hittar du spår be att få byta rum.
 • Ha för vana att alltid tvätta dina kläder efter en resa, lägg kläderna direkt i en plastpåse och tvätta det som går i minst 60 grader, förvara ej väskan under sängen.


Viktigt att tänka på under sanering

 • Har du vägglöss måste du tänka på att aldrig ta dina sängkläder med dig till ex. föräldrar eller vänner över helger och lov. Var också försiktig med resväskor och handbagage.
 • Tänk på att ett stökigt rum kan försvåra och förlänga saneringstiden.
 • Vi evakuerar ingen som har fått vägglöss då risken är stor att man tar dem med sig om man flyttar till ett annat boende.
 • Läs noga igenom Viktig information innan och efter sanering.


Hyresgäst är skyldig att anmäla vägglöss angrepp – kostnadsfri sanering

Livscykel vägglusSom hyresgäst är du skyldig att anmäla att du har vägglöss i din bostad. Anmäler du inte problemet ökar risken för spridning och problemet försvinner inte. AF Bostäders mål är att de som anmäler problem ska få hjälp av Anticimex inom en vecka. Tiden det tar att bli av med vägglössen varierar beroende på hur stort angreppet är.

Samarbetet mellan AF Bostäder och den drabbade hyresgästen är väldigt viktigt för en lyckad sanering. Som hyresvärd ska vi göra allt för att saneringen ska gå så bra som möjligt, men hyresgästen måste själv hjälpa till och följa de obligatoriska föreberedelserna före, under och efter sanering. 

Vi samarbetar med Anticimex

Anticimex tekniker är utbildade och licensierade av Socialstyrelsen. Teknikern lägger ut ett, för människor och husdjur, ofarligt kiselpulver bakom golvlister och applicerar ett godkänt bekämpningsmedel i springor på angripna möbler.

Så här anmäler du

 1. Ring till Anticimex kundservice på 0771-40 11 00 (öppettider mån-tor 07.30-18.00, fre 07.30-16.00)
 2. Uppge att du bor hos Stiftelsen AF Bostäder.
 3. Uppge ditt namn och din fullständiga adress (gata och lägenhetsnummer t.ex. Ulrikedalsvägen 81 1113)
 4. På Anticimex hemsida finns tydliga bilder som kan hjälpa dig att identifiera typ av skadedjur, se  www.anticimex.se

FAQ

Vi har samlat vanliga frågor/svar gällande vägglöss i en FAQ, läs gärna igenom den om det är något du undrar över. Till FAQ vägglöss


Senast uppdaterad 6 juli, 2020