FAQ vägglöss


Här hittar du frågor/svar gällande vägglöss. 

Varför kan jag inte få byta rum alternativt flytta ut tillfälligt under saneringen?
Vägglössen måste lockas att krypa i bekämpningsmedlet och det gör de bara så länge någon bor i rummet och utsöndrar lockande dofter samt alstrar koldioxid och feromoner. Flyttar du ut kvarstår problemet, eftersom vägglöss kan gå i dvala och överleva i upp till ett år i en tom bostad. Dessutom är risken stor att du sprider lössen vidare till nästa bostad.

Jag är allergisk, vad ska jag göra?
Kontakta oss för att tillsammans bestämma lämpliga åtgärder.

Kan jag få ersättning?
AF Bostäder betalar saneringskostnaderna, men betalar inte ut någon ersättning. Kontrollera om du kan få ersättning för utlägg genom din hemförsäkring. 

Var finns vägglöss?
Vägglöss finns på hotell, tåg, flyg och i bostäder över hela världen. Vägglöss sprids även till nya platser med hjälp av våra saker som ex. begagnade möbler och böcker.

Kan löss sprida sig till angränsande rum?
90 % av alla vägglöss finns i ett rum i eller i nära anslutning till sängen eftersom det är där födan finns. Bor du i lägenhet ska du inte flytta in i ett annat rum eller börja sova på soffan, eftersom lössen flyttar med. Tänk även på att vara försiktig med att flytta saker från ett rum till ett annat. 

Vad ska jag göra med angripna möbler?
Anticimex applicerar ett godkänt bekämpningsmedel på angripna möbler. Möbler tar inte skada av bekämpningsmedlet. AF Bostäder ersätter inte möbler som hyresgästen väljer att kasta.

Vad gör jag med kläder och textiler som inte tål att tvättas i 60 grader?
Det går även bra att hänga det i ett torkskåp eller torktumla det i 60 grader så att de blir genomvarma. Man kan även lägga det i frysen i en vecka. Kontakta er bovärd om ni behöver ha tillgång till en frys för detta ändamål.

Är kiselpulver och bekämpningsmedlet farligt för husdjur?Kiselpulver och bekämpningsmedlet är miljövänliga och ofarliga för människor och husdjur men riktlinjer som lämnas ska följas. (Överkänsliga personer med t.ex. astma eller allergi, barn under två år, gravida samt husdjur får dock inte vistas i bostaden på 24 timmar.)

Vilket bekämpningsmedel används?
Kiselpulver och bekämpningsmedlet är miljövänliga och ofarliga för människor och husdjur men riktlinjer som lämnas ska följas. (Överkänsliga personer med t.ex. astma eller allergi, barn under två år, gravida samt husdjur får dock inte vistas i bostaden på 24 timmar.)

Hur lång tid tar det att bli av med vägglössen?
Det varierar beroende på hur stort angreppet är, dock görs alltid två saneringar med ca: 2-3 veckors mellanrum. Samarbetet mellan AF Bostäder och den drabbade hyresgästen är väldigt viktig för en lyckad sanering.


Senast uppdaterad 3 januari, 2020