Alkoholfri korridor


AF Bostäder har (sedan 2009) en alkoholfri korridor på Delphi som är lämplig för de studenter som inte vill eller kan vistas in en hemmiljö där alkohol förekommer.

Vad innebär alkoholfri korridor?

I den alkoholfria korridoren råder alkoholförbud. Det innebär att hyresgästerna inte får dricka alkohol eller uppträda alkoholpåverkad på korridoren inkl. kök och övriga gemensamma ytor. Förbudet gäller även gäster som hyresgästerna alltid har fullt ansvar för. Följs inte förbudet ses detta som ett väsentligt avtalsbrott vilket innebär att hyresavtalet sägs upp. 

Fem fördelar med en alkoholfri korridor, enligt de boende

  1. Bättre ordning – ingen möts av ett diskberg på söndagarna.
  2. Färre störande ljud – lättare att sova.
  3. Inkluderande när ingen dricker – alla kan vara med.
  4. Mer plats i kylskåpen.
  5. Mer hälsosamt för de boende.

Källa: Hem & Hyra 2018-06-12

Uthyrning

Uthyrning sker via webbplatsen, på motsvarande sätt som övriga lediga bostäder. På korridorrummens bostadsbeskrivning finns övrig tilläggsinformation om att korridoren är alkoholfri.

Adress

Den alkoholfria korridoren har 14 korridorrum och finns på Delphi, Magistratsvägen 55 B 1011-1024, våning 1.


Senast uppdaterad 3 januari, 2020