Magistratsvägen 55 D och E, Delphi


De inventerade bostäderna ligger på området Delphi. Bostäderna utgörs av korridorrum, vilket är den vanligast förekommande boendeformen på Delphi. Området ligger nära Lunds Tekniska Högskola, Ekonomihögskolan och Ideon och ca 2,5 km från Lunds centrum. Delphi är ett av AF Bostäders största bostadsområden med ca 1300 bostäder.

Byggår: 1996

Antal våningar: 5 våningar

1.1 Att ta sig till byggnaden

Parkeringen är belägen något mer än 25 m från entrén. Dock finns möjlighet att ordna en parkeringsplats nära entrén. Gångvägarna är i betongsten.

1.2 Att ta sig in i byggnaden

Porttelefonen är placerad på 1, 4 m höjd. Dörrautomatik saknas.

1.3 Att förflytta sig i byggnaden

Det finns dörrstängare som försvårar framkomligheten, men i övrigt är framkomligheten inne i byggnaden god.

1.4 Tvättstuga / förråd / sophantering

Tvättstugorna är tillgängliga. Tröskeln är ca 3 cm hög. Det finns hiss ner till tvättstugan som ligger i källaren. Förråden är tillgängliga med god framkomlighet.

1.5 Kök

Utrymmet i köket är bra.

1.6 Bostaden

Korridorrummens utformning är bra och hygienutrymmet (1,7 x 1,9 m) uppfyller tillgänglighetskriterierna.

2.1 Gångväg

Beläggningen på gångvägarna är i bra skick. Cykelparkeringarna är placerade utanför gångvägarna.

2.2 Ramp, backe

Området är plant och utan större nivåskillnader.

2.3 Hiss, plattformshiss

Knapparna vid och i hissen har taktila markeringar och det finns ett räcke vid knapplådan.

2.4 Innerdörrar

Utrymmet bredvid dörrarna uppfyller de uppställda kriterierna.

2.5 Möjlighet till säker förflyttning

Övre och nedre trappsteg är inte kontrastmarkerade.

2.6 Utformning som underlättar orienteringen

Det finns god kontrast mellan innerdörrar och omgivande väggar.

2.7 Sammanfattning

Byggnaden är möjlig att bo i för en rörlig person i rullstol. Tvättstugor och förråd är tillgängliga. Det är bra utrymme i köket. Köket är tillgängligt för besökare med funktionshinder.


Senast uppdaterad 10 december, 2015