Kämnärsvägen 71 A-K, Kämnärsrätten


Kämnärsrätten ligger nära Lunds Tekniska Högskola, Ekonomihögskolan och Ideon och ca 2,5 km från Lunds centrum. De inventerade bostäderna utgörs av korridorrum i 2 plan med ett gemensamt kök på mellanliggande plan. Den vanligaste boendeformen på området Kämnärsrätten är lägenheter. På området finns ca 1400 bostäder.

Byggår: 1994

Antal våningar: 2 våningar

1.1 Att ta sig till byggnaden

Parkeringen ligger lite mer än 25 m från entrén. Från parkeringen är vägen asfalterad. Dock har sista biten fram till entrén på gångstigen en något större lutning än rekommenderat. Angörning med färdtjänstfordon är möjlig.

1.2 Att ta sig in i byggnaden

Det är god framkomlighet in i huset. Porttelefonen är placerad 1, 2 m över marknivå. Dörrautomatik saknas.

1.3 Att förflytta sig i byggnaden

Framkomligheten inne i huset är god.

1.4 Tvättstuga / förråd / sophantering

Tvättstugans utrymme är acceptabelt, men det är litet.

1.5 Kök

Ljus luftig miljö i köket som är placerat en halvtrappa upp. För att tillgodose tillgänglighetskravet finns en rullstolshiss med tre stannplan (bottenvåning, kök och våning 2). Hiss är installerad i hus A-F, och kommer att vara klart i alla hus under februari 2004. I övrigt är utrymmena bra.

1.6 Bostaden

Hygienutrymmen är acceptabla och i övrigt är bostaden bra.

2.1 Gångväg

Beläggning på vägen är i gott skick.

2.2 Ramp, backe

Sista biten upp till respektive entré har en större lutning än rekommenderat.

2.3 Hiss, plattformshiss

Det finns en rullstolshiss med en hitknapp nära nedåtgående trappa. Dörröppnare saknas.

2.4 Innerdörrar

Utrymmet bredvid dörrarna är tillräckligt.

2.5 Möjlighet till säker förflyttning

De övre och nedre trappstegen är inte kontrastmarkerade.

2.6 Utformning som underlättar orienteringen

Det är god kontrast mellan innerdörrar och omgivande väggar.

2.7 Sammanfattning

Byggnaden är besökstillgänglig för rörelsehindrade. Tillgängligheten till förrådet kan vara begränsat, men eventuellt kan vi ordna tillgängligheten på annat sätt. Detta får diskuteras utifrån den funktionshindrades individuella behov.


Senast uppdaterad 4 december, 2014