Utbrytningsgränden 1-23, Klosterängen


Klosterängen ligger nära Lunds tekniska högskola, Ekonomihögskolan och Ideon, ca 2,5 km från Lunds centrum. På Klosterängen finns 112 bostäder med 1 rum och pentry.

Byggår: 2004

Antal våningar: 2

1.1 Att ta sig till byggnaden

Det finns parkering vid området ca 20 meter från närmsta hus. Beläggningen på gångar och parkering är gjord av stenmjöl.

1.2 Att ta sig in i byggnaden

Det är god framkomlighet fram till lägenheterna på bottenplan, man kommer ända fram direkt till ytterdörren. Utanför entréerna finns plattor.Lägenheterna på plan 2 är tillgängliga via yttertrappor av trä.

1.3 Att förflytta sig i byggnaden

Entrédörrar till bostäderna är tillgängliga direkt utifrån.

1.4 Tvättstuga / Förråd / Sophantering

Det är god tillgänglighet till tvättstugan som är belägen i egen byggnad. Förråd finns till samtliga bostäder i anslutning till entrén. Ett fåtal lägenheter har förråd i separat byggnad. Hushållssopor kastas i container, med inkast ca 1 meter upp.

1.5 Kök

Individuell anpassning av utrymme i pentryrummen är möjlig.

1.6 Bostaden

Hygienutrymmet och bostaden är bra, individuell anpassning är möjlig.

2.1 Gångväg

Beläggningen på gångvägarna är av stenmjöl och kan uppfattas som något mjuk.

2.2 Ramp, backe

Inga backar eller lutningar inom området.

2.3 Hiss, plattformshiss

Eftersom byggnaden bara är två våningar hög saknas hiss.

2.4 Innerdörrar

Det finns tillräckligt med utrymme bredvid dörrarna för att rullstolsburna ska kunna röra sig problemfritt.

2.5 Möjlighet till säker förflyttning

De övre och nedre trappstegen, på yttertrappor, är inte kontrastmarkerade.

2.6 Utformning som underlättar orienteringen

Det är god kontrast mellan innerdörrar och omgivande väggar.

2.7 Sammanfattning

Bottenvåningen är besökstillgänglig för rörelsehindrade. Hallen i bostaden kan uppfattas som något trång för rörelsehindrade, detta får vidare diskuteras utifrån den funktionshindrades individuella behov.


Senast uppdaterad 10 december, 2015