Spolegatan 13, Magasinet


Magasinet rymmer 81 bostäder, vilka främst utgörs av korridorrum. Området är ett ombyggt gammalt spannmålsmagasin, vilket i korthet innebär att varje utrymme är individuellt anpassat efter husets förutsättningar. Detta i sin tur leder till att bostäderna inte fullt ut motsvarar de krav som finns på modernare byggnader. Byggnaden ligger ca 500 m från Lunds centrum.

Byggår: 1916 byggdes Magasinet som spannmålsmagasin, 1990 renoverades det och byggdes om till bostäder.

Antal våningar: 7 våningar

1.1 Att ta sig till byggnaden

Parkeringen ligger lite mer än 25 m från entrén. Från parkeringen är vägen asfalterad. Dock har sista biten fram till entrén på gångstigen en något större lutning än rekommenderat. Angörning med färdtjänstfordon är möjlig.

1.2 Att ta sig in i byggnaden

Porttelefonen är något högt placerad. Dörrautomatik saknas.

1.3 Att förflytta sig i byggnaden

En rörelsehindrad kan röra sig inne i byggnaden. Det finns dörrstängare. Invändigt kan byggnaden upplevas som mörk i korridorerna, vilket kan försvåra för synsvaga.

1.4 Tvättstuga / förråd / sophantering

Tvättstugor finns på plan 3 och 5 och är tillgängliga för rullstolsburna. Ingången till dessa har en högre tröskel än rekommenderat. Tröskeln är dessutom skarp och dörröppningen är smal. Förråden som ligger på vinden är tillgängliga. Soprummen har högre trösklar än rekommenderat.

1.5 Kök

Det finns stora tillgängliga kök i de granskade lägenheterna. Individuell anpassning av köken är möjlig.

1.6 Bostaden

Hygienutrymmena i de granskade lägenheterna är generellt för smala för att kunna användas av rullstolsbundna. Golven i hygienutrymmena ligger högre än i övriga lägenheten vilket resulterar i något höga trösklar. Glasväggar finns i alla duschutrymme, vilket försvårar tillgängligheten. Hygienutrymmets rektangulära form gör att det inte kan tillgänglighetsanpassas.

2.1 Gångväg

Beläggningen på gångvägarna är i gott skick.

2.2 Ramp, backe

Det finns inga nämnvärda backar vid Magasinet.

2.3 Hiss, plattformshiss

Knappsatsen i hissen är tillgänglig. Räcket sitter inte på samma sida som knappsatsen. Dörrautomatik saknas.

2.4 Innerdörrar

Det finns tillräckligt med utrymme bredvid dörrarna.

2.5 Möjlighet till säker förflyttning

De övre och nedre trappstegen är inte kontrastmarkerade.

2.6 Utformning som underlättar orienteringen

Kontrasten mellan innerdörrarna och de omgivande väggarna i kombination med svag belysning kan försvåra för synskadade.

2.7 Sammanfattning

Alla plan kan nås av person i rullstol. Hygienutrymmena är däremot inte tillgängliga för rullstolsburna.


Senast uppdaterad 10 december, 2015