Tunavägen 39-47, Sparta


Den vanligaste boendeformen på Sparta är korridorrum, men på bottenplan ligger 16 lägenheter (4 st 1:or, 8 st 3:or och 4 st 4:or). Sparta ligger nära Lunds Tekniska Högskola, Ekonomihögskolan och Ideon och ca 2 km från Lunds centrum. På Sparta finns ca 550 bostäder.

Byggår: 1970

Antal våningar: 5 våningar

1.1 Att ta sig till byggnaden

Parkeringsmöjligheterna i anslutning till lägenhetsentrén är goda.

1.2 Att ta sig in i byggnaden

Det finns en asfaltbulle framför entrédörren och lutningen ända fram till dörren medför att en rullstolsburen person måste hålla i motlut för att låsa upp och öppna dörren.

1.3 Att förflytta sig i byggnaden

Framkomligheten i byggnaden är god.

1.4 Tvättstuga / förråd / sophantering

Tvättstugan ligger på källarplan. För att kunna komma till tvättstugan måste man ta sig via en ramp med kraftig lutning från garageplanet.

1.5 Kök

Lägenheten är speciellt anpassad för person i rullstol.

1.6 Bostaden

Hygienutrymmet är tillgängligt.

2.1 Gångväg

Beläggningen på gångvägarna är bucklig. De befintliga cykelställen är få och cyklar placeras tyvärr där man finner utrymme. Dessutom finns cykelställ placerade på gångvägar, vilket försvårar för både synskadade och rörelsehindrade.

2.2 Ramp, backe

Rampen ner till ICA-butiken är lång med kraftig lutning och det kan vara svårt att ta sig upp den vägen med manuell rullstol. Hissen i byggnaden kan användas för att ta sig till lägenheten och därmed undvika rampen.

2.3 Hiss, plattformshiss

Det finns en hiss som dock stängs av klockan 2200.

2.4 Innerdörrar

Det finns tillräckligt med utrymme bredvid dörrarna.

2.5 Möjlighet till säker förflyttning

De övre och nedre trappstegen är inte kontrastmarkerade. Dessutom finns en omarkerad nivåskillnad (ca 1 m) i gångvägens förlängning vid tvättstugan, vilket speciellt behöver uppmärksammas av synsvaga.

2.6 Utformning som underlättar orienteringen

Kontrasten mellan innerdörrar och omgivande väggar är god.

2.7 Sammanfattning

Den granskade lägenheten är anpassad för en person i rullstol. Tillgång till personlig assistans kan vara nödvändig för tillgång till tvättstugan.


Senast uppdaterad 10 december, 2015