Ällingavägen 10-24, Vildanden


Den inventerade byggnaden innehåller pentrylägenheter. Vildanden ligger ca 2 km från Lunds centrum. På Vildanden finns ca 1000 bostäder, varav ungefär hälften är korridorrum. 

Byggår: 1997

Antal våningar: 2 våningar

1.1 Att ta sig till byggnaden

Det finns parkering på gatan utanför husen ca 30-40 m bort. Fram till entrén är det asfaltbeläggning.

1.2 Att ta sig in i byggnaden

Porttelefonens knappar är placerade 1, 5 m upp. Dörrautomatik saknas.

1.3 Att förflytta sig i byggnaden

Inne i byggnaden förflyttar man sig med rullstol utan problem.

1.4 Tvättstuga / förråd / sophantering

Tvättstuga och förråd finns i källarplan och är inte tillgängliga för rullstolsburen.

1.5 Kök

Diskhon är placerad nära väggen, vilket försvårar för en rullstolsburen.

1.6 Bostaden

Hygienutrymmet är bra.

2.1 Gångväg

Beläggningen på gångvägarna är i gott skick.

2.2 Ramp, backe

Avfasning på trottoaren skulle underlätta, men saknas.

2.3 Hiss, plattformshiss

Eftersom byggnaden bara är två våningar hög saknas hiss.

2.4 Innerdörrar

Det finns tillräckligt med utrymme bredvid dörrarna för att rullstolsburna ska kunna röra sig problemfritt.

2.5 Möjlighet till säker förflyttning

De övre och nedre trappstegen är inte kontrastmarkerade.

2.6 Utformning som underlättar orienteringen

Det är god kontrast mellan innerdörrar och omgivande väggar.

2.7 Sammanfattning

Bottenvåningen är besökstillgänglig för rörelsehindrade. Själva bostaden är bra men avsaknaden av tillgängligt förråd och tvättstuga gör att byggnaden inte är lämplig som bostad åt rörelsehindrade.


Senast uppdaterad 10 december, 2015