Ällingavägen 5 A-B, Vildanden


I den inventerade byggnaden finns korridorrum och pentryrum. Vildanden ligger ca 2 km från Lunds centrum. På Vildanden finns ca 1000 bostäder, varav ungefär hälften är korridorrum.

Byggår: 1997

Antal våningar: 6 våningar

1.1 Att ta sig till byggnaden

Det är möjligt att ordna parkering inom 25 m från entrén. Angöring med färdtjänstfordon är möjlig. Avfasningar av trottoaren saknas vid parkeringen.

1.2 Att ta sig in i byggnaden

Porttelefonen är placerad 130-135 cm upp. Belysningen vid porttelefonen är inte avskärmad och kan eventuellt vara bländande. Vid Ällingavägen 5B finns omarkerade trappsteg. Dörrautomatik saknas.

1.3 Att förflytta sig i byggnaden

Byggnaden har en god standard ur tillgänglighetssynpunkt. Dörrbredderna medger passage med rullstol och det finns fria ytor vid dörrarnas öppningssidor.

1.4 Tvättstuga / förråd / sophantering

Det finns hiss till alla plan, vilket gör att tvättstugor och förrådsutrymmen är tillgängliga. Miljöhuset utanför byggnaden är tillgängligt.

1.5 Kök

Individuell anpassning av utrymme i pentryrummen är möjligt. De granskade korridorrummen har tillgång till gemensamt kök med mycket utrymme.

1.6 Bostaden

Hygienutrymmet medger besök av rullstolsburna. I rummet finns en fast monterad glasvägg, vilken man kan ta bort om en rullstolsburen student skulle flytta in i lägenheten.

2.1 Gångväg

Gångvägarna i direkt anslutning till byggnaden är hårdbelagda och har måttlig lutning. Andra gångvägar på området består dock av armerat gräs eller singel, vilket kan vara försvårande för person med rörelsehinder.

2.2 Ramp, backe

Det finns inga nämnvärda backar vid det undersökta huset.

2.3 Hiss, plattformshiss

Det finns en tillgänglig hiss i huset. Dörrautomatik saknas

2.4 Innerdörrar

Det finns tillräckligt med utrymme bredvid dörrarna.

2.5 Möjlighet till säker förflyttning

De övre och nedre trappstegen är inte kontrastmarkerade.

2.6 Utformning som underlättar orienteringen

Kontrasten mellan innerdörrar och omgivande väggar är bra.

2.7 Sammanfattning

Byggnaden uppfyller de flesta av tillgänglighetskriterierna och bedöms generellt vara det bästa alternativet för funktionshindrade studenters behov.


Senast uppdaterad 10 december, 2015