Alkoholfri korridor - AF Bostäder

Alkoholfri korridor


AF Bostäder har en alkoholfri korridor på Delphi (Magistratsvägen 55 B). Korridoren är lämplig för de lundastudenter som inte vill vistas i en hemmiljö där alkohol förekommer.

Samtliga hyresgäster på korridoren väljs ut genom en särskild process.  Du ansöker till den alkoholfria korridoren genom att skicka ett personligt brev – i vilket du presenterar dig själv och motiverar varför du föredrar den här typen av boende – till Bostadsombudsmannen. Ansökan skall även innehålla fullständigt namn, personnummer, nuvarande adress samt aktuellt LADOK-utdrag. 

Vid frågor, kontakta bostadsombudsmannen

Hyresgästerna får följande klausul fogad till sitt hyreskontrakt:
Studentkorridorens samtliga bostäder med därtill hörande gemensamma ytor är alkohol- och drogfria. Hyresgästen förbinder sig därför att i korridoren inte uppträda drogpåverkad eller inta eller på annat sätt tillgodogöra sig eller förvara alkohol eller annan drog i någon form. Som drog räknas varje substans som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande, som endast får försäljas i särskild ordning och som inte konsumeras endast av medicinska orsaker. Varje handling som står i strid mot drogförbudet utgör ett väsentligt avtalsbrott och leder till uppsägning. Hyresgästen är medveten om att hen svarar för såväl sitt eget som sina gästers handlande i korridoren.


Senast uppdaterad 17 juli, 2018