Internationell korridor


På Delphi finns vår internationella temakorridor. Här samsas utvalda internationella studenter med svenska studenter. Uthyrningen sker utanför den vanliga bostadskön så skicka in din intresseanmälan till oss redan idag! 

AF Bostäders målsättning med den internationella temakorridoren, belägen på Magistratsvägen 55 C, är att erbjuda en mångkulturell mötesplats för särskilt utvalda internationella och svenska studenter. Gemensamt för alla boende på korridoren skall vara en hög grad av studiemotivation och intresse för främmande kulturer och internationella studier.

De internationella studenterna stannar endast en termin och väljs ut av Lunds Universitet (LU). Inför vårterminen sker urvalet ur gruppen Erasmus Mundusstudenter och inför höstterminen ur gruppen Extended Windowsstudenter. Båda grupperna svarar mot den tilldelning av studiemotiverande internationella studenter, ofta från tredje världen, som LU erhållit via EU i stark konkurrens med andra europeiska universitet.

De svenska studenterna ansöker om boende på korridoren vid sidan om den ordinarie bostadskön, genom att skicka ett personligt brev - i vilket du presenterar dig själv och motiverar varför du föredrar den här typen av boende – till bostadsombudsmannen. Ansökan skall även innehålla fullständigt namn, personnummer, nuvarande adress samt aktuellt LADOK-utdrag.

AF Bostäder önskar i första hand sökanden som redan studerat minst ett par terminer, men även andra lämpliga personer kan komma ifråga.


Senast uppdaterad 21 april, 2016