Krisplan


AF Bostäder har en krisplan som klargör hur vi ska agera vid allvarliga händelser såsom kris eller olycksfall.

En olycka eller en krissituation inträffar vanligtvis helt utan förvarning och plötsligt kan personal eller kunder kastas in i en svår situation med stor fysisk och psykisk stress. Med en genomtänkt beredskap kan skador och verkningar begränsas om krisen slår till.

Vår krisplan fungerar som en handfast vägledning under ett akut förlopp och i den bearbetning som sker efteråt. Vår organisation för krisstöd består av en krisledare och fyra krisgrupper med särskilt fokus såsom informationsgrupp och stödgrupp.

All personal har fått information om AF Bostäders krisplan och var utrustning för första hjälpen insatser finns på det egna arbetsstället. På våra arbetsställen har vi dessutom utsett samariter som genomgår utbildning i första hjälpen varje år. Allt för att vi ska vara så rustade som möjligt om en allvarlig händelse skulle inträffa.


Senast uppdaterad 6 juli, 2020