Affärsetik hos AF Bostäder


Under 2017 arbetade vi med vår första hållbarhetsredovisning och i samband med det tog vi också fram skriftliga riktlinjer om hur vi ska förhålla oss till korruption. För oss handlar affärsetik om sunda relationer, tydlighet och transparens.

Tidigare har vi muntligen kommunicerat vilket förhållningssätt våra medarbetare bör ha gentemot kunder och leverantörer. Genom de nya skriftliga riktlinjerna vill vi att medarbetare, som representanter för AF Bostäder, ska ha en självklar bild av vad som är etiskt riktigt samt att de känner större personligt ansvar för sina handlingar. AF Bostäder som företag ska föregå med gott exempel och ha en transparent verksamhet i den mån det är möjligt. Just därför blir det extra viktigt att alla medarbetare förstår vad affärsetik betyder för oss. 

Ifall en enskild medarbetare skulle hamna i en situation eller få ett erbjudande, där det förväntas någon form av motprestation, finns riktlinjerna att falla tillbaka på som en trygghet. För att förhindra missförstånd eller att våra medarbetare utsätts för tveksamma erbjudanden, har vi därför valt att gå ut med information om våra riktlinjer till alla våra samarbetspartners. 

Historiskt sett har AF Bostäder inte haft några bekymmer kopplat till korruption, men tack vare att riktlinjerna nu finns tydligt uttalade ska affärsetiska frågor som ev. uppkommer bli enklare att hantera. I samband med hållbarhetsredovisningen tog vi också fram nya hållbarhetsmål. Ett av dem är kopplade direkt till affärsetik och det handlar om att det inte ska förekomma någon form av korruption. Du kan läsa mer om våra hållbarhetsmål här.

 


Senast uppdaterad 19 mars, 2019