Bostadsombudsman


Bostadsombudsmannen, även kallad bomb, är en student som arbetar heltid som studenternas förtroendevalda representant på AF Bostäder. Bomben utses på ett år i taget av Akademiska föreningens överstyrelse och har en plats i AF Bostäders styrelse. Bomben är ansvarig för studenternas inflytande i boendefrågor.

John Gren VingstedtMitt namn är John Gren Vingstedt och jag är bomb på AF Bostäder under ht2019/vt2020. Jag är bl.a. ansvarig för att hålla alla kanaler öppna för boinflytande.

En av fördelarna med att bo hos AF Bostäder är att du som hyresgäst har stora möjligheter att påverka ditt eget boende. Som exempel har vi under årens gång fått många bra förslag vad gäller miljötänkande och renoveringar, men även praktiska saker såsom cykelställ. Så kom gärna med förbättringsförslag som AF Bostäder kan använda i arbetet med att utveckla boendet och fastigheterna.

Du når mig via bomben@afbostader.se. Vi hörs!


Senast uppdaterad 12 juli, 2019