Hållbarhetsmål


Som fastighetsägare påverkar vi omvärlden på en mängd olika sätt. AF Bostäder arbetar därför med att begränsa verksamhetens negativa påverkan och öka våra positiva avtryck. Hållbarhetsmålen hjälper oss att jobba systematiskt och målstyrt. De antogs januari 2018 och uppdaterades 2019. Uppföljning sker årligen i AF Bostäders hållbarhetsredovisning.

För studenternas bästa

  • Vi ska öka vårt resultat till 82 av 100 i den årliga kundundersökningen Nöjd Studbo (SKI), till år 2020.

Värdeskapande arbetsplats

  • Vi ska öka vårt resultat till 80 av 100 i medarbetarundersökningen (NMI), till år 2022.

Hållbara bostäder

  • Vi ska öka andelen källsorterat avfall till 60 % av den totala mängden avfall till år 2022.
  • Vi ska minska energiförbrukningen i vårt äldre fastighetsbestånd med 15 % till år 2019.
  • I nyproducerade bostäder ska energiförbrukningen inte överstiga 64 kWh/m2.
  • Vi ska bli 100% fossilbränslefria till år 2020.

Långsiktig och ansvarsfull aktör

  • Vi ska formulera nya hållbarhetskrav för leverantörer till år 2020.
  • Det ska inte förekomma någon form av korruption.

Senast uppdaterad 16 januari, 2020