Företagsledning


Företagsledningen på AF Bostäder ansvarar för både det löpande arbetet och vissa långsiktiga frågor. 

De här personerna ingår i AF Bostäders ledningsgrupp:

Henrik Krantz

VD

Henrik är verkställande direktör för AF Bostäder. Det innebär att han är ytterst ansvarig för all verksamhet.

046-19 14 19

Magnus Cederberg

Fastighetsutvecklingschef

Fastighetsutveckling ansvarar för AF Bostäders nybyggnation som ser till att vi har ett bra utbud av studentbostäder även i framtiden. Vi tänker långsiktigt och hanterar vårt fastighetsbestånd med omsorg när vi vårdar och vidareutvecklar den yttre och inre miljön.

046-19 15 43

Anna Malmström

Förvaltningschef

Förvaltningsprocessen ansvarar för all praktisk service under kundernas boendetid, såsom felanmälan, besiktningar, skötselfrågor och löpande underhåll för att boendet ska bli trivsamt och tryggt.

046-19 15 31

Claes Hjortronsteen

Uthyrningschef

Uthyrningsprocessen svarar för den inledande kontakten med studenterna, från kontakt till kontrakt, men också för löpande avtalsfrågor. Processen hanterar också uthyrningen av kommersiella lokaler och parkeringsplatser.

046-19 15 36

Mats Rudenschöld

Ekonomichef

Ekonomiprocessen ansvarar företagsövergripande för alla frågor som rör ekonomistyrning och finansiering av verksamheten. I processen ingår även ansvar för huvudkontoret samt IT. 

046- 19 15 37

Björg Bergsteinsson

HR-chef

I HR-processen finns ansvaret för alla de företagsövergripande frågor som ger en väl fungerande organisation med kompetenta medarbetare som trivs i sitt arbete. HR-processen har även det övergripande ansvaret för företagets hållbarhetsarbete och kommunikation.

046- 19 15 34