Företagsledning


Företagsledningen på AF Bostäder ansvarar för både det löpande arbetet och vissa långsiktiga frågor. 

De här personerna ingår i AF Bostäders ledningsgrupp:

Henrik Krantz

VD

Henrik är verkställande direktör för AF Bostäder. Det innebär att han är ytterst ansvarig för all verksamhet.

046-19 14 19

Magnus Cederberg

Fastighetsutvecklingschef

På AF Bostäder tänker vi långsiktigt och hanterar vårt fastighetsbestånd med omsorg när vi vårdar och vidareutvecklar den yttre och inre miljön. Så kostnadseffektivt som möjligt ser vi till att våra hyresgäster trivs och har bostäder med rätt funktionalitet. Fastighetsutveckling ansvarar även för AF Bostäders nybyggnation som ser till att vi har ett bra utbud av studentbostäder även i framtiden.

046-19 15 43

Rose-Marie Stolpe

Förvaltningschef

Våra kunder ska komma till en miljö där de trivs, mår bra och kan prestera i sina studier. Förvaltningsprocessen ansvarar för all praktisk service under kundernas boendetid. Bland annat tar vi hand om felanmälan, besiktningar, skötselfrågor och löpande underhåll för att boendet ska bli trivsamt och tryggt. God service och ett bra bemötande i alla kundmöten ser vi som en av våra viktigaste uppgifter.

046-19 15 44

Claes Hjortronsteen

Uthyrningschef

Uthyrningsprocessen svarar för den inledande kontakten med studenterna, från kontakt till kontrakt, men också för löpande avtalsfrågor. Processen hanterar också uthyrningen av kommersiella lokaler och parkeringsplatser. För de kommersiella kunderna ingår dessutom ansvar för löpande kundkontakt och service under hyrestiden.

046-19 15 36

Mats Rudenschöld

Ekonomichef

Ekonomiprocessen ansvarar företagsövergripande för alla frågor som rör ekonomistyrning och finansiering av verksamheten. I processen ingår även ansvar för huvudkontoret samt IT. 

046- 19 15 37

Björg Bergsteinsson

HR-chef

I HR-processen finns ansvaret för alla de företagsövergripande frågor som ger en väl fungerande organisation med kompetenta medarbetare som trivs i sitt arbete. Exempel på frågor som finns här är rekrytering, anställningsvillkor, kompetensutveckling, kommunikation och friskvård. HR-processen har även det övergripande ansvaret för företagets hållbarhetsarbete.

046- 19 15 34