Fokus på miljön!


Miljöfrågor har under många år haft en given plats i vår verksamhet och det utbredda miljöengagemanget grundar sig i en miljöpolicy och miljömål. Genom ett systematiskt miljöarbete tar vi ett långsiktigt ansvar för hållbar utveckling och förvaltning.

Miljöarbetet sker både i stort och smått. Att vara sparsamma med energin är en av de största insatserna vi kan göra för miljön. Därför fokuserar vi på att långsiktigt sänka våra energikostnader genom effektivare värmesystem och isolering. En annan insats som våra boende blir direkt berörda av är våra avfallssorteringsprojekt som successivt leder till en mera miljöanpassad avfallssortering. Detta har bland annat lett till ett samarbete med Human Bridge som ger våra boende möjlighet att återvinna textil och samtidigt bidra till välgörenhet!

Vi har alla både ett enskilt och kollektivt ansvar för miljön. Miljöengagemanget hos våra boende är avgörande för att vi tillsammans ska kunna göra skillnad för miljön. Vi bedriver ett aktivt arbete för att på olika sätt möta våra hyresgäster och ta vara på de kunskaper och idéer som finns.

Vid frågor om vårt miljöarbete eller miljösmarta tips, kontakta hållbarhetskoordinatorn Klara Svensson klara.svensson@afbostader.se 046-19 15 72.


Senast uppdaterat 6 februari, 2017