Studenternas mediekonsumtion kartlagd

8 april, 2015

Under våren 2015 har AF Bostäder, i samarbete med studentföretaget Lunicore och medieforskare på Malmö högskola, genomfört en undersökning med enkät och djupintervjuer bland 17 000 hyresgäster och bostadssökande för att ta reda på vilka preferenser och trender som finns när det gäller mediekonsumtion

Genom tidigare undersökningar har vi kunnat konstatera att en allt större del av våra kunder inte konsumerar medier, och framför allt TV, på det som kan kallas det traditionella sättet. Den färska undersökningen visar att 21 % av de svarande aldrig konsumerar traditionell TV, vidare anger endast 5 % att de tittar på TV mer än tre timmar per dag. Av särskilt intresse för forskarna Pernilla Seversson och Sara Leckner på Malmö högskola var också frågan om våra hyresgästers beteende när det gäller att konsumera media på flera plattformar samtidigt. Hela 87 % anger att de ibland eller ofta använder dator, TV och mobiltelefon samtidigt, vilket tolkas som om att TV inte längre är en tongivande, eller ensam, informationskanal. 

Undersökningen visar att vår målgrupp, vars medelålder ligger på 22 år, värdesätter valfrihet, flexibilitet och ett stort urval. Det ger en fingervisning om vilken väg vi ska, eller kan, gå för att optimera våra tjänster vad gäller mediekonsumtionen. 

Det är viktigt att poängtera att undersökningen visar att det inte finns en universallösning. Som hyresvärd får vi fundera på om vi ska tillhandahålla eller möjliggöra lösningar, oavsett vilket så ska lösningen vara i världsklass. Nästa steg för oss är att analysera enkäten vidare, parallellt med att fortsätta samtalen med de olika aktörerna som har varit aktuella tidigare. Resultatet av undersökningen kan också öppna andra möjligheter hos leverantörer som ännu inte har varit i kontakt med oss. 

Pressrelease och fullständig rapport finns att läsa här.