Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Fossilbränslefritt Skåne 2020

28 september, 2017

Från 1 januari 2017 drivs AF Bostäder gasbilar enbart på förnyelsebar fordonsgas och det är förnyelsebar el som köps in till våra fastigheter. Detta är viktiga steg för att minska AF Bostäders utsläpp av växthusgaser. Nu tar vi ett steg längre.

Logotyo 100% fossilfritt Skåne 2020AF Bostäder har nu anslutit sig till ”100 % fossilbränslefritt Skåne 2020”. Det är ett upprop som Klimatsamverkan Skåne driver för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet - och visa att vi i Skåne kan och vill gå före. Genom att ansluta sig till uppropet för ett fossilbränslefritt Skåne har AF Bostäder åtagit sig att aktivt eftersträva:

  1. Ingen fossil energianvändning i våra byggnader. Det innebär att AF Bostäder inte ska använda fossil energi för värme och kyla i byggnaderna vi äger eller hyr.
  2. Inget fossilt bränsle i våra transporter. Det innebär att AF Bostäder inte ska använda fossilt bränsle i egna transporter eller resor.
  3. Ingen användning av fossil el. Det innebär att AF Bostäder inte använder fossil el i den egna verksamheten och samt att företaget köper miljömärkt el av någon sort.

 

Exempel på klimatarbete som AF bostäder bedriver:

  • Solpaneler – På Bokompakt och kommande på Marathons tak
  • Geoenergi – pilotprojekt på Kämnärsrätten 2016
  • Gasbilar, cyklar och el-cyklar – våra medarbetare transporterar sig i tjänst med hållbara transporter
  • Grön och förnyelsebar el – om el ingår i din hyra hos AF Bostäder är den fossilfri 

Om du som hyresgäst har förslag på hur AF Bostäder kan minska klimatpåverkan, genom minskade utsläpp av växthusgaser, då tar vi gärna emot idéer!