De nya hyrorna för 2018 är klara

8 december, 2017

2018 års hyror för 5.500 studentbostäder i Lund är nu klara. Uppgörelsen innebär en justering av bostadshyrorna med 1,5%.

Årets hyresförhandlingar för AF Bostäder är nu avslutade och innebär att hyrorna höjs med 1,5% den 1 januari 2018. ”De flesta av våra bostäder byggdes under miljonprogrammets dagar då kvantitet ofta gick före kvalitet. Årets uppgörelse gör det möjligt för oss att fortsätta de senaste årens höga och nödvändiga upprustningstakt”, säger Henrik Krantz, VD för AF Bostäder.

Projekten på underhållssidan är många och ofta fleråriga. Ett exempel är den pågående renoveringen av lägenheter på Studentlyckan i södra Lund. Ett annat exempel är den omfattande upprustningen av utemiljön på Vildanden som ligger på väster.

Mest iögonfallande är ändå AF Bostäders nyproduktion. Just nu pågår bygget av nya bostäder för inte mindre än 900 studenter. Nyproduktionen genomförs i första hand på Marathon i korsningen av Tornavägen och Tunavägen samt på Kämnärsrätten där rivningen av en äldre bebyggelse nu lämnar plats för nya bostäder. ”Det finns en fortsatt brist på studentbostäder i Lund. Självklart skall AF Bostäder vara med och ta sitt ansvar”, menar Henrik Krantz.

Exempel på månadshyror