Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Nu är vi fossilfria!

23 mars, 2017

Sedan den 1 januari köper AF Bostäder endast in förnyelsebar och fossilfri el. Motivet är att minska våra ekologiska fotavtryck och reducera utsläppen av växthusgaser som leder till de globala klimatförändringarna.

Både företag och privatpersoner kan göra miljötillval i elavtalet med sitt energibolag. Om inget aktivt val görs levereras el från en mix av olika energikällor, både fossila och förnyelsebara.

Förnybara energikällor innebär till exempel kraft från vatten, sol, vind och biobränslen. Fossila energikällor är till exempel kraft från kol, naturgas och olja.

Genom att AF Bostäder nu köper in förnyelsebar el kan vi att minska vår miljöpåverkan, koldioxidutsläppen reduceras och företaget ansvarar inte heller för någon uppkomst av kärnavfall. Den totala kostnaden för energiförbrukningen kommer inte att öka för AF Bostäder och våra hyresgäster. Detta är ett viktigt steg för AF Bostäder och för att främja hållbar utveckling.