Gör som jag – Sök BOMB!

9 mars, 2017

Jag heter Jenny och är just nu förtroendevald som bostadsombudsman, att få den här chansen är något som jag kommer tacka mig själv för långt fram i tiden! Läs mer om Studentlunds roligaste uppdrag här.

Vad gör bomben?

Jag är studenternas representant på stiftelsen AF Bostäder, jag ser till att studentperspektivet tas tillvara och får ta del av de olika processerna som pågår för att göra min och Lunds studenters röster hörda. Det kan bland annat handla om vilket fokus vi ska ha när vi ska utveckla korridorboendet – vad vill studenten i korridoren ha i sitt boende?

Sedan jag gick på i juli har jag också jobbat mycket med att samla in och svara på åsikter som kommit från hyresgäster – önskemål om förändringar eller för att finnas där för att reda ut missnöjen med sitt boende. Bomben är också 1/5 av Akademiska Föreningens presidium vilka arbetar med AFs alla utskott och föreningar.

Vem kan söka till bomb?


Du som pluggar vid Lunds universitet och är medlem i Studentlund. Du har förankring i studentlivet sedan tidigare men framförallt brinner du för det engagemang som finns. Du ska också brinna för att studenternas perspektiv alltid ska tas tillvara i första hand och vilja driva den frågan i alla processer.

Vad är det bästa med att vara bomb?


Att få jobba med studentlivet från två sammankopplade organisationer. Att få vara en del av AF som är en så gammal och ball organisation samtidigt som du är del av södra Sveriges största studentbostadsföretag. Att få vara en representant från studenterna i ledningsgrupp och styrelse hos AF Bostäder och att få vara AF Bostäders representant på AF och i resten av Lunds studentliv.

Arbetsuppgifter och ansvar

 • Närvara vid de olika ledningsfora som finns inom AF Bostäder

 • Hålla sig ajour med de övergripande frågorna i företaget

 • Arbeta för ökat hyresgästinflytande inom AF Bostäder

 • Leda och föredra ärenden i Bostadsnämnden, där Bostadsombudsmannen är ordförande

 • Ledamot och sekreterare i AF Bostäders styrelse

 • Ledamot i Akademiska Förenings styrelse

 • Fungera som referens för AF Bostäder i frågor som rör bostadshyresgästerna

 • Hålla löpande kontakt med andra studentorganisationer i Lund

 • Hålla löpande kontakt med hyresgästerna, vilket t ex inbegriper att bidra till lösningar av inkomna ärenden

 • Avlägga rapport till Akademiska Föreningens styrelse och överstyrelse

 • Ingå i Akademiska Föreningens Presidium

Placering


Rollen är huvudsakligen placerad på huvudkontoret. Du har också ett kontor på Studentlivsvåningen i AF Borgen.

Överlämningsperiod

Bomben väljs på AF:s överstyrelsemöte den 10 april. Formellt sett så börjar ditt arbetsår den 1 juli - MEN! Det är jättekul om du kan dyka upp på lite olika möten och sammanhang redan under maj månad, det beror naturligtvis helt och hållet på din kalender. När du går på så sitter du tillsammans med mig, Jenny, hela juli för att lära känna företaget och känna dig bekväm med arbetsuppgifterna inför höstterminen.

Närmsta chef


VD AF Bostäder, Henrik Krantz.

Omfattning

Rollen är heltid.

Hur ansöker jag?


Ansökningen ska innehålla sökt kontaktinformation, kandidattext (högst en A4) samt meritförteckning till Ann@af.lu.se senast 23 mars kl. 15.

Har du frågor? Fråga mig! bomben@afbostader.se eller 046 19 15 13