Påverka AF Bostäders hållbarhetsarbete - ansök nu!

3 maj, 2017

Vi söker deltagare till en referensgrupp inom hållbarhet. Vi vill veta vad studenterna i Lund tycker är viktigt för AF Bostäder att fokusera på de närmaste åren inom hållbarhetsarbetet. AF Bostäder bjuder på enklare fika och två biobiljetter som belöning för ditt deltagande.

När?

Vi ses vid ett tillfälle under 1,5 timme. Välj ett av följande datum:

  • Måndag 22 maj kl 17.00 - 18.30
  • Tisdag 23 maj kl 14.00 - 15.30

Plats: AF Borgen

Varför?

AF Bostäder håller just nu på att ta fram en hållbarhetsredovisning för första gången. Vi utgår från det internationella ramverket Global Reporting Initiative (GRI).

Intressentdialog är en viktig del av framtagandet av en hållbarhetsredovisning. Vi vill höra hur ni studenter tänker inom olika hållbarhetsfrågor och vad ni anser vara extra viktigt för AF Bostäder att fokusera på de närmsta åren.

Referensgruppen

Ni kommer vara en grupp på 6-8 personer. Vi kommer informera kort om AF Bostäders hållbarhetsarbete och sen hålla i en workshop med er.

Du behöver inte vara hyresgäst hos AF Bostäder för att vara med i referensgruppen.

Anmäl dig till referensgruppen

Anmäl dig senast måndagen den 15 maj genom att maila till klara.svensson@afbostader.se. Ange kontaktuppgifter, studiebakgrund och om du kan den 22 eller 23 maj.