Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Vi har anslutit oss till Klimatallians Lund

22 januari, 2018

Vi är med och arbetar för att minska koldioxidutsläppen i Lunds kommun med minst 40% fram till 2030.

I januari 2018 gick AF Bostäder med i Klimatallians Lund. Klimatallians Lund är ett nätverk som består av olika lokala företag, till exempel Lunds universitet, Internationella Miljöinstitutet, Kraftringen, Trivector, Sparbanken Skåne och Lunds kommun.

Klimatförändringar är en av vår tids största utmaning. De senaste åren har vi drivit ett proaktivt miljöarbete för att minimera verksamhetens negativa miljöbelastning. Under våren släpps exempelvis vår första hållbarhetsredovisning, vilket gör att fler kan följa vår utveckling mot hållbarhet. Nästa steg är att samarbeta mer med andra lokala aktörer, dela med oss av erfarenheter inom klimatarbetet, för att på så vis nå längre tillsammans.

Lunds kommun är ett av de drygt 7000 lokalsamhällen världen över som har undertecknat Borgmästaravtalet. Europeiska Kommissionen står bakom avtalet, som innebär ett åtagande om att gå längre än EU inom klimatområdet. Det innebär att kommunen åtagit sig att arbeta med klimatanpassning och att minska sina utsläpp minst 40 procent till 2030. AF Bostäder har nu skrivit under ett Letter of Intent, där vi försäkrar att vi aktivt ska arbeta för att minska verksamhetens klimatutsläpp.

Vår intention är:

  • Att arbeta aktivt för att minska våra klimatutsläpp så att Lunds kommun uppfyller målen enligt Borgmästaravtalet
  • Dela med oss av våra erfarenheter inom vårt klimatrelaterade arbete

Logo Klimatallians Lund