Radonmätning - nästan klart!

26 februari, 2018

Före 2020 måste alla fastighetsägare i Sverige ha mätt en viss andel av sitt bestånd. Sedan 2016 har därför radonmätningar pågått runtom i vårt bestånd.

I vår första tidplan var det tänkt att mätningar skulle pågå fram till 2019, men ambitiösa som vi är ökade vi takten något, vilket lett till att vi i stort sett redan är klara. Vi inväntar nu resultaten av mätningar och om inga  ommätningar krävs av de avklarade, har vi bara vårt lilla Gylleholm kvar att mäta. Just nu pågår omfattande renoveringar där och vi har därför med hänsyn till hyresgästerna valt att skjuta upp mätningarna till hösten 2019. Vill du veta mer om radonprojektet kan du läsa mer om detta på vår projektsida och har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta undertecknad.

Anna Hjortronsteen
Hållbarhetskoordinator/projektledare